Logo
Logo

Aftreden leden Cliëntenraad

In juni zijn de beide eerdere leden van de Cliëntenraad afgetreden, om verschillende redenen. Onze dank gaat uit naar Peter Mol en Joukje van Esch voor hun constructieve inzet van de afgelopen jaren. De komende maanden zal de huidige Cliëntenraad opgaan in een breder adviesorgaan binnen GGZ Veenendaal, waarin een afvaardiging van cliënten, van medewerkers en een externe deskundige zitting zullen hebben. Deze drie leden fungeren als sparringpartner voor het bestuur. De precieze taken en bevoegdheden van deze Adviescommissie wordt in overleg met de nieuwe leden vastgelegd. Wanneer we hier meer informatie over hebben zullen we u informeren.