Logo
Logo

Samenwerking psychiater Zuketto

Sinds kort werkt GGZ Veenendaal samen met psychiater Cassandra Zuketto. Mevrouw Zuketto ondersteunt GGZ Veenendaal op het gebied van medicatieadvies en psychiatrisch onderzoek. Omdat we spaarzaam moeten omgaan met de beperkte beschikbaarheid van psychiater Zuketto, worden consulten afgesproken via de regiebehandelaren van GGZ Veenendaal. Mevrouw Zuketto geeft (huis)artsen advies over beleid, zij schrijft zelf geen medicatie voor.