Nieuwe Corona maatregelen

In aansluiting op de landelijke maatregelen hebben we besloten terug te gaan naar ons eerdere beleid. Wat willen zeggen dat we voorlopig vooral weer gaan videobellen, tenzij we het noodzakelijk vinden elkaar in levende lijve te spreken. Deze uitzonderingen zullen met...

Opnieuw beloond voor ons werk

We hebben ook voor 2020 aan Lloyds laten zien dat onze managementprocessen en kwaliteitsbeheer solide in elkaar zit en zijn opnieuw ISO9001 gecertificeerd. Dank aan de mensen die hieraan meegewerkt hebben.

Verwijzen? Gebruik ons formulier

We hebben een online formulier wat u kunt invullen en meegeven aan uw patiënt. Of sla het als pdf bestand op en verstuur het veilig via Zorgmail. Hier vindt u het formulier (klik). Om een bestand via Zorgmail aan ons te mailen bewaart (print) u het in pdf formaat. Dat...