Help functie website

Via het blauwe icoontje op de beginpagina rechts onderaan komt u in de nieuwe uitgebreide helpfunctie terecht. Daar staat tevens de informatie die ook in ons zogenaamde Informatie Centrum op de website is terug te vinden. Over klachten, procedures en...