Kosten

De bekostigingssystematiek

Wat kost behandeling u?

Iedere Nederlander is sinds 1 januari 2006 verplicht verzekerd voor een basispakket ziektekosten. Vanaf 1 januari 2008 valt ook de geestelijke gezondheidszorg (waaronder psychotherapie) in dit basispakket. Er worden geen zittingen of gesprekken meer afgerekend, maar een hele behandeling in de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Het verplichte eigen risico in de basisverzekering wordt apart hiervan geïnd door de zorgverzekeraar. Kinderen onder 18 jaar hoeven geen eigen risico te betalen.

Wat is een DBC/Zorgzwaarte pakket?

Wanneer u zich aanmeldt bij ons wordt eerst onderzoek gedaan, er wordt een diagnose gesteld en een behandelingsvoorstel gedaan. Als u het daar met ons over eens bent, wordt de behandeling gestart en na korte of langere tijd afgerond. Wij noteren uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van onderzoek en behandeling verricht worden in een DBC (specialistische GGZ) of Zorgzwaarte pakket (generalistische basis GGZ). Dat kunnen gesprekken zijn, of medicatie, of een test enz. Als de behandeling afgerond wordt, sluiten wij de DBC/ZZP af en dan wordt duidelijk hoeveel de behandeling gekost heeft.

De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast maken wij een rekening van de DBC. Deze rekening is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d.

Omdat wij contracten hebben met alle ziektenkostenverzekeraars (volwassenen) en de gemeenten (kinderen en jongeren) loopt de afhandeling van de rekening via ons. U hoeft daar dus zelf niets aan te doen. Wanneer u van uw verzekeraar een overzicht van de behandeling ontvangt kunt u daarop zien dat we meer tijd declareren dan de gesprekken. Dit heeft te maken met administratietijd, overleg of het schrijven van rapportages. Kijk hier voor meer informatie.

 

Budget beperkingen

Het kan wel zijn dat ons budget voor een bepaalde verzekering op raakt. We hebben bij volwassenen per verzekeraar een beperkte ruimte om mensen te behandelen. We heronderhandelen wanneer ons budget op raakt, maar sommige verzekeraars kiezen er dan voor niet verder te vergoeden.

Wij adviseren altijd contact op te nemen met uw verzekering wanneer wij geen financiële ruimte meer hebben en te verzoeken om voor u een uitzondering te maken.
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt heeft u bij een restitutie polis geen recht op behandeling bij ons wanneer ons budget op is. Kijk hier voor meer informatie daar over. Alleen een zogenaamde zuivere restitutiepolis biedt u garantie hier over.

 

 

Waaruit bestaan de kosten?

Met de start van het eerste gesprek berekenen wij kosten door aan de zorgverzekeraar. Wat we daarvoor doen, zoals het in orde maken van de administratie en de screening van de aanmeldingen, valt daar dus niet onder. Het intakegesprek maakt deel uit van de behandeling en wordt in rekening gebracht via uw zorgverzekeraar. Dan begint een ‘teller’ te lopen waarin alle kosten gedurende een behandeling zijn opgenomen. Administratie, gebouw, ICT en natuurlijk de kosten van de behandelaren. Die kosten verhalen we volgens een vooraf afgesproken tarief bij uw zorgverzekering. De afhandeling van de rekeningen doen wij. Wij sturen na het afsluiten van de behandeling de rekening naar uw verzekeraar of de gemeente. U zult daar waarschijnlijk een overzicht van krijgen, maar u hoeft niet bij te betalen. Wel gaat onze hulp ten koste van uw eigen risico, wat geldt voor alle gezondheidszorg. Het eigen risico geldt voor het jaar waarin de behandeling gestart is. Vraag bij twijfel uw verzekeraar om duidelijkheid in uw individuele situatie, wij kunnen dat niet altijd goed overzien.

In onze rekening naar de zorgverzekering zijn alle personele kosten (inclusief overleg, administratie en verslagleggingen) en bedrijfskosten (huur, verzekeringen, ICT etc.) opgenomen. De rekening die wij sturen is gestoeld op tarieven die door de zorgverzekeraars met ons zijn afgesproken. Let er op: ook het intakegesprek maakt deel uit van de behandeling. Dus wanneer u besluit niet bij ons in behandeling te willen, zullen wij wel een rekening naar de verzekering versturen. En die kan dus geld bij u terugvragen in verband met uw eigen risicodeel.

Niet-verschijnen / no show regeling

We verzoeken u afspraken op tijd af te zeggen. Wij krijgen te laat afgezegde afspraken op geen enkele manier vergoed. Onze kosten lopen echter door. We hebben er voor gekozen u niet het hele bedrag te laten vergoeden, maar een deel daarvan, omdat we begrijpen dat het een fors bedrag is. Probeer daarom te late afmelding te voorkomen!

Dus wanneer u niet op uw afspraak komt en zich niet 24 uur van te voren heeft afgemeld krijgen we geen geld van de verzekering. We kunnen u dit dan in rekening brengen. Dit moet betaald zijn vóór het volgende gesprek.
U kunt zich afmelden door een mail te sturen, ons te bellen of zo nodig het antwoordapparaat in te spreken.