Privacy & dataveiligheid

Hoe we omgaan met uw gegevens

Binnen GGZ Veenendaal verzamelen we gegevens over u. Dat is aan strikte regels en wetten gebonden en we moeten daarover verantwoording afleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

We verzamelen gegevens via de website

Onze website is een manier om informatie te verzamelen, via het contactformulier. We hebben daartoe een verklaring opgesteld, die u via de knop hieronder kunt teruglezen. Door gebruik te maken van de website en het webformulier gaat u hiermee akkoord.

Akkoordverklaring gegevensverzameling

Met de start van de behandeling gaat u er ook mee akkoord dat we de voor de behandeling noodzakelijke gegevens over u verzamelen. Een lijst van deze gegevens, of de aard van deze gegevens, vindt u hier. Wanneer u hier bezwaar heeft zullen we met u kijken in hoeverre het voor ons mogelijk is van de verzameling van de gegevens die u niet wenst af te zien – het kan echter zo zijn dat we u in dat geval niet in behandeling kunnen nemen.