Waarom wachtlijsten?

Toelichting

Wij hebben wachttijden, omdat we contracten hebben met zorgverzekeraars, die werken met budgetplafonds – vooral in de SGGZ. Dat betekent dat we beperkt worden in hoe veel mensen we mogen behandelen. Door met contracten te werken maken wij het mogelijk dat iedereen, arm of rijk, geschikte hulp kan krijgen. Op een eenvoudige manier. We vinden dat de zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn en niet, zoals bij veel praktijken die geen contracten hebben, dat cliënten zelf moeten bijbetalen. Want dat kan lang niet iedereen.

We hebben dus een beperkt potje geld, waar we het mee moeten doen. Op basis daarvan kunnen we als instelling behandelaren aannemen en gebouwen huren. Dat totaal beschikbare geld is tussen de verschillende zorgaanbieders in de regio verdeeld. Er schuift nauwelijks geld van de ene instelling naar de andere. Dus: hier moeten we het mee doen.

We vinden het ook onze mede-verantwoordelijkheid om de zorg in Nederland niet steeds duurder te laten worden. Kostenbeheersing. Die grens aan het geld wat we in Nederland willen uitgeven aan de gezondheidszorg wordt bewaakt door de contracten met verzekeraars. Door onze contracten garanderen we niet alleen kwaliteit, maar accepteren we ook dat er een grens is aan hoeveel mensen we kunnen helpen. Om met elkaar niet meer geld uit te geven dat wat er begroot is.

Natuurlijk willen we graag méér mensen éérder helpen. Dat is regelmatig noodzakelijk. En dat kunnen we ook organiseren. Maar dat is een keuze die de politiek maakt, als ze het geld verdelen. We proberen daar, zo goed en kwaad als het gaat, samen met verzekeraars uit te komen.

Maar…

We vinden dat er meer dan nu zorg geleverd zou moeten worden door kleinere organisaties, direct in de buurt. Zoals GGZ Veenendaal. De hele grote organisaties blijken dit al jarenlang niet goed genoeg te kunnen. We pleiten voor wijkgerichte, of lokale afstemming en samenwerking. 

En…

En