Rondom Corona

Update 22 februari 2022

We blijven voorlopig passende hygiënische maatregelen nemen, zoals voldoende afstand en het schoonmaken van de kamers. Uw behandelaar kan er voor kiezen achter een kuchscherm te werken.Op uw verzoek, of op verzoek van de behandelaar, kunnen de gesprekken online gedaan worden.

Een mondkapje is niet langer verplicht op onze behandellocaties.

Blijf bij klachten thuis en laat het ons weten, dan plannen we een sessie via videobellen of per telefoon.