Rondom Corona

Update per 15-12

GGZ Veenendaal is gehuisvest in een groter gebouw waar veel (soms kwetsbare) mensen rondlopen. Ook zijn er af en toe mensen die op zoek zijn naar de GGD voor een Corona test. Tot onze spijt moeten we daarom terug naar een eerdere stap in ons beleid rondom Corona. Juist om beschikbaar te kunnen blijven. Het betekent dat we weer gaan videobellen. U wordt daarvan persoonlijk op de hoogte gesteld. We gebruiken daarvoor KNP Zorgmessenger en u krijgt via een mail uitgelegd hoe het werkt. Natuurlijk kunnen we u daarbij helpen. Wanneer Zorgmessenger niet goed werkt, kunnen we overschakelen op andere services, zoals videobellen via Caresharing (klik). Veel diensten voldoen inmiddels aan de strenge regels die er binnen de gezondheidszorg gelden. Naast beeldbellen zullen ons secretariaat en onze administratie vanuit thuis werken.

Er zijn situaties waarin we het toch verstandig vinden dat we u in levende lijve zien. Wij zullen dat dan individueel met u bespreken. Natuurlijk kunt u er ook zelf voor kiezen dan alsnog te videobellen.
Neem voor vragen contact op met ons secretariaat.

Excuses voor de ongemakken en misverstanden die er zullen ontstaan.

Wanneer we u wél uitnodigen voor een gesprek op kantoor hebben we de volgende maatregelen getroffen voor uw en onze veiligheid:

 •  wanneer u klachten heeft vragen we u dringend thuis te blijven; mocht de behandelaar zich daar zorgen over maken kán die besluiten het gesprek niet door te laten gaan
 • maak zo weinig mogelijk gebruik van de lift, ga met trap tenzij dat niet anders kan
 • was direct bij binnenkomst uw handen met zeep in de toiletruimte en reinig daarna uw handen met de desinfecterende spray die op diverse plekken in het gebouw staat
 • we vragen u niet te eten in het gebouw
 • neem uw eigen tissues mee, wij voorzien daar niet in deze periode
 • we geven nog steeds geen hand in de wachtruimte staan de stoelen op grotere afstand van elkaar, respecteer de anderhalve meter afstand regel
 • bij gebruik van testmateriaal dragen wij handschoenen
 • de behandelaar zal voor u de deur openhouden; probeer te voorkomen dat u deurklinken, deurposten of bureaus of tafels aanraakt (we hebben ter herinnering op plekken gele tape geplakt)
 • we maken gebruik van zogenaamde ‘kuchschermen’ van plexiglas; hierdoor zullen de gesprekken veelal aan de bureaus plaatsvinden
 • de behandelaar reinigt na het gesprek de deurklink, de deurpost en het bureau
 • we luchten de kamers zo veel mogelijk door ramen te openen
 • er zijn maximaal drie mensen in een spreekkamer; alleen in de grote gezinskamer kunnen bij uitzondering meer mensen worden gesproken