Klachtenprocedure

Wanneer we het echt niet goed doen

Soms verloopt het proces van aanmelding, van behandeling of van afsluiting niet zoals u vindt dat het zou moeten. 

klachtopvang

Voor klachtenopvang kunt u terecht bij de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. Het is wenselijk dat u uw ongenoegen – liefst zo spoedig mogelijk – rechtstreeks bespreekt met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. Dan kan het probleem zo snel mogelijk opgelost worden. Er kunnen echter situaties ontstaan waarin deze directe aanpak niet voldoet. Wanneer het niet lukt om er samen uit te komen, of als de klachten ernstig zijn, kunt u kiezen voor afhandeling via de raad van bestuur of de klachtencommissie.

klachtbemiddeling

Wanneer u gebruik wilt maken van klachtbemiddeling wendt u zich dan tot het bestuur van GGZ Veenendaal. U krijgt binnen vijf werkdagen een bericht dat we uw klacht hebben ontvangen en de Raad van Bestuur overlegt met u wie het beste de bemiddeling kan uitvoeren. De bemiddelaar zal samen met u bekijken wat er het beste aan deze klacht gedaan kan worden.
De bemiddelaar kan advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur over mogelijkheden ter verbetering van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening. De Raad van Bestuur van GGZ Veenendaal deelt aan u en degene die verantwoordelijk was voor de klachtbemiddeling binnen een maand na ontvangst van het advies schriftelijk mee of zij naar aanleiding van dat advies maatregelen zal nemen en zo ja welke.

geschillendcommissie

De geschillencommissie is een externe commissie. Wanneer u er niet uit komt met ons kunt u aan hen voorleggen wat uw klacht is. Zie informatie hieronder.

daarna

Als dat allemaal niet afdoende is kunt u een klacht indienen via onder andere het tuchtrecht waar wij onder vallen, of bij de inspectie voor de gezondheidszorg. Mocht het zo ver komen kunnen we u uitleggen wat te doen.