U wilt verwijzen

Gebruik de knop onderaan om dit formulier uit te printen. Stuur het op per post, print het als pdf bestand en verstuur het per zorgmail (kijk hier hoe dat werkt), of geef het aan uw patiënt mee en laat die het bij ons afgeven.

Dit formulier is een weergave van het format voor verwijzing, volgens de NHG. Velden met een * zijn verplicht door de NZa/zorgverzekeraars.

Verwijsbrief

Voor verwijzing naar GGZ Veenendaal AGB 22221174

 • Uw gegevens

 • MM slash DD slash JJJJ

 • Geachte collega, Er is sprake van een (vermoeden van een) DSM benoemde psychische stoornis bij één van mijn patiënten. Met deze verwijsbrief wil ik u graag verzoeken nadere diagnostiek en behandeling in gang te zetten.

 • Persoonsgegevens patiënt

 • GBGGZ: patiënten met lichte tot matige problematiek

 • Vraagstelling, reden verwijzing

 • In korte bewoordingen, in context van deze consultatie
 • In korte bewoordingen, in context van deze consultatie
 • Aard, ontstaan, duur, beloop van de klacht, recente behandeling en effect, in chronologische volgorde. Psychosociale omstandigheden. Geef aan of het een heteroanamnese betreft
 • Vermeld indien van toepassing
 • Vermeld de somatische problematiek
 • Vermeld ook eventuele suïcidaliteit in het verleden
 • Indien bekend vermelden. Beschrijf uw bevindingen. Vermeld ook verslavingsgedrag zoals gokken

 • Patiënt-gegevens

 • Vermeld de door u ingestelde (of gestaakte) behandeling of medicatie op het moment van versturen van het bericht en de door u uit te voeren controles
 • Indien relevant
 • Beschrijf hoe uw handelen is besproken met patiënt. Ook eventueel de eerdere adviezen die u heeft gegeven en/of voorbereiding van de POH-GGZ. Vermeld zo letterlijk mogelijk wat is besproken met de patiënt en of een informatiefolder (thuisarts.nl) over een aandoening of therapie is verstrekt
 • Zorgverleners invullen bij wie de patiënt in behandeling is of was
 • Voorstel voor samenwerking: geef aan hoe u betrokken wilt blijven
 • De huisarts hoeft de stoornis niet DSM te classificeren, dat is een taak van de generalistische basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. Omschrijving van de (vermoede) stoornis is dus voldoende. Wat betreft de vergoeding geldt dat alleen patiënten waarbij sprake is van een (vermoeden van een) DSM-stoornis, zoals bijvoorbeeld een depressie, een angststoornis of psychose, kunnen worden behandeld in de verzekerde GGZ. Uitzondering hierop is een aanpassingsstoornis, als DSM-stoornis wordt dit niet vergoed in de GGZ. Patiënten zonder (vermoeden van) een DSM-stoornis, zoals bijvoorbeeld relatieproblemen, kunnen in de huisartsenpraktijk worden behandeld of op eigen kosten in de GGZ. De POH-GGZ kan niet zelf verwijzen, dat doet alleen de huisarts. De POH-GGZ kan de verwijzing wel voorbereiden.

 • PRINT

LET OP: met deze knop print u dit formulier, het wordt niet verstuurd.

.