Dit zijn wij

(de foto’s worden toegevoegd)

Matthijs Slieker, MSc

Matthijs Slieker, MSc

WO psycholoog

Ik ben Matthijs Slieker, afgestudeerd in de richting klinische neuropsychologie. Ik werk sinds 2017 als psycholoog in verschillende disciplines en ben sinds 2023 werkzaam bij GGZ Veenendaal. In mijn werk maak ik gebruik van verschillende therapie vormen, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapie (ACT), EMDR en schemagerichte therapie (SFT). Vanuit mijn neuropsychologische achtergrond ben ik geïnteresseerd in hoe brein, lichaam en psyche een samenhang vormen. Van de kennis die ik hierover heb, maak ik gebruik in de behandelingen.
In de therapie hanteer ik een positieve- en waarden gedreven aanpak. Belangrijke waarden voor mij zijn vertrouwen, doelgericht werken en een goede samenwerking. Vanuit deze grondhouding geef ik met de nodige humor de gesprekken vorm.  Samen met de cliënt ga ik op zoek naar een aanpak die voor hem/haar werkt en bijdraagt aan het vergroten van de psychologische flexibiliteit.

drs. Lisanne Eras

drs. Lisanne Eras

psychotherapeut

Mijn naam is Lisanne Eras en ik werk sinds februari 2017 voor GGZ Veenendaal. Eerst in de functie van psycholoog en inmiddels in de functie van psychotherapeut. In de opleiding tot psychotherapeut heb ik geleerd om complexe en langdurig bestaande klachten te behandelen binnen de Specialistische GGZ. In mijn behandelingen combineer ik technieken vanuit verschillende therapiestromingen: psychodynamische-, cliëntgerichte- en cognitieve gedragstherapie. Ik behandel uiteenlopende klachten, zoals angst- en stemmingsklachten, traumaklachten en persoonlijkheidsstoornissen. Naast psychotherapeut ben ik ook cognitief gedragstherapeut. 

Voordat ik bij GGZ Veenendaal kwam werken heb ik zo’n 6 jaar in de verslavingszorg gewerkt waar ik naast verslaving ook andere klachten heb behandeld, zoals traumaklachten. Ik besteed ruime aandacht aan het onderzoeken wat het probleem is waar u tegen aan loopt en ik vind het belangrijk dat we daar overeenstemming over hebben en afspreken hoe we daar aan gaan werken. In mijn aanpak staan betrokkenheid, openheid en vertrouwen centraal, met de nodige ruimte voor humor.

BIG: 19931016816

dr. Wessel van Beek

dr. Wessel van Beek

GZ psycholoog/psychotherapeut & bestuurder

Ik ben GZ psycholoog, psychotherapeut en gepromoveerd in de psychologie. Naast therapeut voor volwassenen en jongeren ben ik wetenschappelijk onderzoeker. Mijn enthousiasme voor goede hulp in Veenendaal heeft geleid tot samenwerking binnen GGZ Veenendaal. Ik heb ruime ervaring in de psychiatrie en psychotherapie, vanuit verschillende referentiekaders. Ik ben opgeleid in inzichtgevende therapie, cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR en heb veel ervaring met groepspsychotherapie en -trainingen (waaronder DGT en VERS training). Ik heb specifieke deskundigheid op het gebied van suïcidaliteit en zelfbeschadiging bij volwassenen en jongeren, en in de tijdspsychologie. Ik geef nationaal en internationaal presentaties en ben docent en trainer van professionals op dit gebied.

BIG registraties  LinkedIn

Lotte Hijne, MSc

Lotte Hijne, MSc

psycholoog io tot GZ psycholoog

Ik ben Lotte Hijne en in 2014 afgestudeerd als psycholoog. Ik heb toen drie jaar gewerkt in een praktijk voor kind en jeugd. Sinds enkele jaren  werk ik als psycholoog bij GGZ Veenendaal, waarbij ik overwegend in de Basis GGZ voor volwassenen werkzaam ben. Ik vind het belangrijk om een veilige en vertrouwde omgeving te creëren en met aandacht naar uw verhaal te luisteren om vervolgens meer inzicht in de klachten te kunnen geven en samen te kijken hoe u hier het beste mee om kunt gaan. Hierbij maak ik voornamelijk gebruik van cognitieve gedragstherapie en EMDR.

Vanaf maart 2022 start ik met de opleiding tot GZ-psycholoog waardoor ik hoop u nog beter te kunnen helpen.

Isabelle Julianus, MSc

Isabelle Julianus, MSc

orthopedagoog

(wordt aangevuld)

drs. Loes van Beek

drs. Loes van Beek

klinisch psycholoog/psychotherapeut & bestuurder

Ik heb als klinisch psycholoog/psychotherapeut ruime ervaring in de behandeling van complexe problemen, zowel klachtgericht als persoonsgericht. Ik behandel vanuit verschillende referentiekaders als CGT, MBT, SFT, cliëntgerichte psychotherapie, psychodynamische psychotherapie en systeemtherapie. Daarnaast ben ik geschoold in EMDR en diverse andere soorten traumabehandelingen.
Het mooiste vind ik als ik cliënten kan helpen de belemmeringen die zij ervaren om dat te kunnen doen wat hun waarde geeft aan het leven, kan helpen te verminderen of op te heffen. Of te helpen weer die waarden te vinden. Daarnaast vind ik het een uitdaging om samen met de cliënt te kijken hoe klachten zijn ontstaan en wat we kunnen doen om nare ervaringen te verwerken en ingewikkelde gedragspatronen te doorbreken. Vaak ook samen met de naasten van een client. 
Naast het bieden van behandelingen ben ik deskundig op het gebied van psychodiagnostiek en heb ruime ervaring en opleiding in management coaching, werkbegeleiding en supervisie. 
Binnen GGZ Veenendaal ben ik naast behandelaar ook bestuurder. 
BIG: 69909839025
Laura Bouman, MSc

Laura Bouman, MSc

psycholoog K&J

Ik ben Laura Bouwman, psycholoog (SKJ). Ik ben gespecialiseerd in hulpverlening voor kinderen en jongeren en hun ouders. Sinds maart 2020 ben ik werkzaam bij GGZ Veenendaal. Hiervoor ben ik werkzaam geweest binnen de dyslexiezorg, basis en specialistische GGZ. Binnen GGZ Veenendaal kun je bij mij terecht voor diagnostiek en behandeling. In mijn werk vind ik het belangrijk dat het kind/ de jongere zich op zijn gemak kan voelen en zich gezien en gehoord weet. Het geeft mij energie om samen op zoek te gaan naar inzichten en mogelijkheden om verder te komen.
In behandeling maak ik onder andere gebruik van technieken vanuit 
de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie.

drs. Petra de Vries

drs. Petra de Vries

orthopedagoog-generalist

Ik ben Petra de Vries, orthopedagoog-generalist, lid van de NVO en werkzaam bij GGZ Veenendaal. Hiervoor heb ik bijna 15 jaar gewerkt binnen de jeugdhulpverlening, met name binnen de pleegzorg. In mijn huidige werk richt mij op opvoedproblemen die ouders ervaren in de omgang met hun kind. Soms blijkt de afstemming tussen ouder en kind niet optimaal te zijn, soms is er sprake van gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij het kind en is er net iets meer nodig dan “gewoon” opvoeden. Ik werk graag samen met ouders en kind. Samen zoeken naar wat er aan de hand kan zijn. En samen zoeken naar wat voor u en uw kind een passende oplossing of manier van leren omgaan met de problematiek kan zijn.  Dat kunnen oudergesprekken zijn maar ook individuele therapie voor het kind. In de behandeling maak ik  onder andere gebruik van het versterken van opvoedvaardigheden bij ouders, cognitieve gedragstherapie en video-interactie begeleiding.

BIG: 19927118931

Ella Kemper, MSc

Ella Kemper, MSc

GZ psycholoog K&

In januari 2017 ben ik begonnen als kinder- en jeugdpsycholoog bij GGZ Veenendaal. Ik ben bijna geregistreerd als GZ psycholoog. Tijdens mijn studie heb ik met kinderen en jongeren veel ervaring opgedaan bij De Kindertelefoon, Stichting de Ster en middels een ontwikkelingsproject in het buitenland. Daarna ben ik langere tijd werkzaam geweest in de specialistische GGZ en heb ik ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling.
Het werken met kinderen en jongeren geeft mij veel plezier en energie. Ik vind het bijzonder om inkijk te krijgen in de leefwereld van het kind en hecht veel waarde aan een goede vertrouwensrelatie om samen aan persoonlijke doelen te werken.

BIG: 59928740325

Renske Kranenburg , MSc

Renske Kranenburg , MSc

psycholoog

Na meerdere jaren ervaring als POH-GGZ (praktijkondersteuner GGZ binnen de huisartsenzorg) ben ik per maart 2023 gestart als psycholoog bij GGZ Veenendaal. 

Mijn doel is om vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid en interesse u beter te leren kennen en uw klachten te begrijpen. Om vervolgens meer inzicht in uw klachten te kunnen geven en samen te onderzoeken hoe u hier het beste mee om kunt gaan. Hierbij maak ik voornamelijk gebruik van cognitieve gedragstherapie en ACT. 

In mijn gesprekken hecht ik veel waarde aan betrokkenheid en openheid waarin ook ruimte is voor humor.

 

Lisanne Salij, Msc

Lisanne Salij, Msc

psycholoog K&J

Mijn naam is Lisanne Salij, werkzaam als psycholoog (SKJ) bij GGZ Veenendaal. Ik heb uitgebreide ervaring opgedaan in de jeugdpsychiatrie, waarbij ik heb gewerkt met kinderen, jongeren en jong-volwassenen met uiteenlopende psychische problemen. Binnen GGZ Veenendaal richt ik me op het afnemen van psychodiagnostisch onderzoek, uitvoeren van behandelingen en ouderbegeleiding. Mijn affiniteit is te werken vanuit zowel een oplossingsgericht als cognitief-gedragstherapeutisch kader. Hierbij stel ik de hulpvraag centraal en vind ik het belangrijk stil te staan bij de krachten van het kind en de ouders.

dr. Aleksandra Berezowksa

dr. Aleksandra Berezowksa

WO psycholoog

Mijn naam is Aleksandra Berezowskaafgestudeerd in de gezondheidspsychologie en sinds 2021 werkzaam als psycholoog bij GGZ Veenendaal. Mijn vertrekpunt in elke behandeling is het met aandacht en compassie luisteren naar iemands verhaal, om vervolgens te kunnen werken aan het terugvinden van balans en het verhogen van kwaliteit van leven. Waarden die hierbij centraal staan zijn samenwerking, vertrouwen en geduld. Samen met de cliënt ga ik op zoek naar een aanpak die past bij zijn of haar situatie. De wensen van de cliënt zijn leidend in de te nemen stappen en het tempo waarin deze worden genomen. Op die manier ontstaat er een veilige omgeving waarin geëxperimenteerd en geoefend kan worden met nieuw gedrag dat bijdraagt aan herstel. 

Naast de functie van psycholoog, heb ik ruime ervaring als wetenschapper. Ik ben gepromoveerd in de sociale wetenschappen en heb onderzoek gedaan naar onderwerpen zoals motivatie en kwaliteit van leven. Mijn interesse voor de wetenschap zorgt ervoor dat ik nieuwe psychologische inzichten kan verbinden met bestaande behandelmethodes, wat resulteert in een unieke aanpak.

Michiel Vogelaar, Msc

Michiel Vogelaar, Msc

GZ psycholoog, psychotherapeut i.o.

Mijn naam is Michiel Vogelaar. Ik werk sinds september 2015 bij GGZ Veenendaal, tot begin 2017 als praktijkondersteuner GGZ voor huisartsenpraktijk ‘de Zwaai’ in Veenendaal en vervolgens als psycholoog voor GGZ Veenendaal. Vanaf september 2019 werk ik in de functie van GZ-psycholoog. Binnen de volwassenenzorg behandel ik voornamelijk angst, stemmings- en spanningsklachten en daarbij maak ik gebruik van interventies gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten.

BIG: 49926611525

Tialda Staal-Brouwer, MSc

Tialda Staal-Brouwer, MSc

orthopedagoog SKJ

Mijn naam is Tialda. Ik ben werkzaam bij GGZ Veenendaal sinds januari 2022 na een halfjaar te hebben gewerkt bij een psychologenpraktijk in Almelo en in de jaren daarvoor ervaring te hebben opgedaan binnen ambulante opvoedondersteuning en binnen een behandelcentrum voor jongeren met Autisme. Ik ben betrokken binnen het team Kind & Jeugd waar ik diagnostiek doe en behandelingen bied voor een breed scala aan klachten, zoals somberheid, angsten, dwang of gedragsproblemen. In het voorjaar van 2022 heb ik een cursus gevolgd rondom Hoogbegaafdheid om de uitdagingen die hierbij kunnen komen kijken beter te begrijpen en ook het aanspreekpunt te kunnen zijn binnen ons team als het gaat om vraagstukken rondom hoogbegaafde kenmerken. In mijn werk vind ik het belangrijk om samen met ouders en kind te onderzoeken waar klachten vandaan komen om vandaaruit de specifieke behoeften in kaart te brengen en de behandeling op in te kunnen steken. In mijn behandelingen maak ik veelal gebruik van cognitieve gedragstherapie en schrijftherapie.

Fleur Schennink, MSc

Fleur Schennink, MSc

WO psycholoog

Mijn naam is Fleur Schennink. Sinds juli 2022 ben ik werkzaam bij GGZ Veenendaal in het kind- en jeugdteam. Ik hou me bezig met het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek naar bijvoorbeeld ADHD of autisme en met het behandelen van verschillende klachten. Ik help graag mee aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren die vastlopen en vind ik het mooi om daarmee niet alleen het kind of de jeugdige te ondersteunen, maar ook andere betrokkenen binnen het systeem. Belangrijk daarbij vind ik om een goede vertrouwensband op te bouwen en ook te kijken naar de sterke kanten van het kind/de jongere. 

Janneke Verhoeff

Janneke Verhoeff

POH-GGZ

[wordt aangevuld]

Nathely Pors, MSc

Nathely Pors, MSc

psycholoog, POH-GGZ

[wordt aangevuld]

Secretariaat & Administratie

Rianne Hage

Rianne Hage

secretariaat

Miranda Rebergen

Miranda Rebergen

secretariaat

Ineke Daalwijk

Ineke Daalwijk

administratie