Dit zijn wij

(de foto’s worden toegevoegd)

Floris Kersloot, MSc

Floris Kersloot, MSc

GZ psycholoog i.o.

Mijn naam is Floris Kersloot en sinds de zomer van 2018 ben ik als psycholoog werkzaam bij GGZ-Veenendaal. Ik werk als GZ psycholoog in opleiding en ik zie mensen met allerlei klachten en problemen. In de afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan als therapeut bij GGZ-Centraal in Hilversum en bij het Sinai Centrum in Amersfoort. Mijn vertrekpunt in elke behandeling is om met aandacht en empathie naar iemands verhaal te luisteren. Hierdoor hoop ik begrijpelijk en inzichtelijk te maken hoe iemands klachten en persoonlijkheidskenmerken samenhangen. Om vervolgens vanuit een helder kader te bepalen welke therapeutische interventies mogelijk zijn voor herstel. In de therapie die ik geef gebruik ik elementen uit EFT (emotion focused therapy) en CGT (cognitieve-gedragstherapie).

drs. Lisanne Eras

drs. Lisanne Eras

psychotherapeut i.o.

Mijn naam is Lisanne Eras en ik werk sinds februari 2017 als psycholoog voor GGZ Veenendaal. Ik ben sinds 2018 in opleiding tot psychotherapeut. Binnen deze opleiding leer ik om complexe en langdurig bestaande klachten te behandelen. In mijn behandelingen combineer ik technieken vanuit verschillende therapiestromingen: psychodynamische-, cliëntgerichte- en cognitieve gedragstherapie. Ik werk grotendeels in de Specialistische GGZ. Ik behandel uiteenlopende klachten, zoals angst- en
stemmingsklachten, traumaklachten en persoonlijkheidsstoornissen.
Voordat ik bij GGZ Veenendaal kwam werken heb ik zo’n 6 jaar in de verslavingszorg gewerkt waar ik naast verslaving ook andere klachten heb behandeld, zoals traumaklachten. In die tijd ben ik tevens gestart met de opleiding tot cognitief gedragstherapeut welke ik bijna heb afgerond. Ik besteed ruime aandacht aan het onderzoeken wat het probleem is waar u tegen aan loopt en ik vind het belangrijk dat we daar overeenstemming over hebben en afspreken hoe we daar aan gaan werken. In mijn aanpak staan betrokkenheid, openheid en vertrouwen centraal, met de nodige ruimte voor humor.

dr. Wessel van Beek

dr. Wessel van Beek

behandelaar / bestuurder

Ik ben GZ psycholoog, psychotherapeut en gepromoveerd in de psychologie. Naast therapeut voor volwassenen en jongeren ben ik wetenschappelijk onderzoeker. Mijn enthousiasme voor goede hulp in Veenendaal heeft geleid tot samenwerking binnen GGZ Veenendaal. Ik heb ruime ervaring in de psychiatrie en psychotherapie van bijna 20 jaar, vanuit verschillende referentiekaders. Ik ben opgeleid in de inzichtgevende therapie, de cognitieve gedragstherapie (waaronder SFT) en heb veel ervaring met groepspsychotherapie en -trainingen (waaronder DGT en VERS training). Ik heb specifieke deskundigheid op het gebied van suïcidaliteit en zelfbeschadiging bij volwassenen en jongeren, en in de tijdspsychologie. Ik geef nationaal en internationaal presentaties en ben docent en trainer van professionals op dit gebied. Ik schrijf boeken, hoofdstukken in boeken en artikelen hier over.

BIG registraties  LinkedIn

Lotte Hijne, MSc

Lotte Hijne, MSc

psycholoog/POH-GGZ

Ik ben Lotte Hijne en in 2014 afgestudeerd als psycholoog. Ik heb toen drie jaar gewerkt in een praktijk voor kind en jeugd. Sinds enkele jaren  werk ik als psycholoog bij GGZ Veenendaal, waarbij ik overwegend in de Basis GGZ werkzaam ben. Ik vind het belangrijk om een veilige omgeving te creëren en met aandacht naar uw verhaal te luisteren om vervolgens meer inzicht in de klachten te kunnen geven en samen te kijken hoe u hier het beste mee om kunt gaan. Hierbij maak ik voornamelijk gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie.
Daarnaast ben ik binnen de praktijk werkzaam als POH-GGZ van huisartsencentrum ‘De Zwaai’. Hier begeleid ik menen met diverse psychische of psychosociale problemen, waar we veelal praktisch kijken
hoe klachten verminderd kunnen worden. Mochten de klachten een meer intensieve of gespecialiseerde hulp behoeven, dan kan er een doorverwijzing plaatsvinden naar de generalistische basis GGZ of
specialistische GGZ waarbij ik graag meedenk wat de beste hulp en plek hiervoor zal zijn.

drs. Loes van Beek

drs. Loes van Beek

behandelaar / bestuurder

Ik heb als klinisch psycholoog/psychotherapeut ruime ervaring in de behandeling van complexe problemen, zowel klachtgericht als persoonsgericht. Ik behandel vanuit verschillende referentiekaders als CGT, MBT, SFT, cliëntgerichte psychotherapie, psychodynamische psychotherapie en systeemtherapie. Daarnaast ben ik geschoold in EMDR en diverse andere soorten traumabehandelingen.
Het mooiste vind ik als ik cliënten kan helpen de belemmeringen die zij ervaren om dat te kunnen doen wat hun waarde geeft aan het leven, kan helpen te verminderen of op te heffen. Of te helpen weer die waarden te vinden. Daarnaast vind ik het een uitdaging om samen met de cliënt te kijken hoe klachten zijn ontstaan en wat we kunnen doen om nare ervaringen te verwerken en ingewikkelde gedragspatronen te doorbreken. Vaak ook samen met de naasten van een client. 
Naast het bieden van behandelingen ben ik deskundig op het gebied van psychodiagnostiek en heb ruime ervaring en opleiding in management coaching, werkbegeleiding en supervisie. 
Binnen GGZ Veenendaal ben ik naast behandelaar ook bestuurder. 
Laura Bouman, MSc

Laura Bouman, MSc

psycholoog K&J

Ik ben Laura Bouwman, psycholoog (SKJ). Ik ben gespecialiseerd in hulpverlening voor kinderen en jongeren en hun ouders. Sinds maart 2020 ben ik werkzaam bij GGZ Veenendaal. Hiervoor ben ik werkzaam geweest binnen de dyslexiezorg, basis en specialistische GGZ. Binnen GGZ Veenendaal kun je bij mij terecht voor diagnostiek en behandeling. In mijn werk vind ik het belangrijk dat het kind/ de jongere zich op zijn gemak kan voelen en zich gezien en gehoord weet. Het geeft mij energie om samen op zoek te gaan naar inzichten en mogelijkheden om verder te komen.
In behandeling maak ik onder andere gebruik van technieken vanuit 
de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie.

drs. Petra de Vries

drs. Petra de Vries

orthopedagoog-generalist

Ik ben Petra de Vries, orthopedagoog-generalist, lid van de NVO en werkzaam bij GGZ Veenendaal. Hiervoor heb ik bijna 15 jaar gewerkt binnen de jeugdhulpverlening, met name binnen de pleegzorg. In mijn huidige werk richt mij op opvoedproblemen die ouders ervaren in de omgang met hun kind. Soms blijkt de afstemming tussen ouder en kind niet optimaal te zijn, soms is er sprake van gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij het kind en is er net iets meer nodig dan “gewoon” opvoeden. Ik werk graag samen met ouders en kind. Samen zoeken naar wat er aan de hand kan zijn. En samen zoeken naar wat voor u en uw kind een passende oplossing of manier van leren omgaan met de problematiek kan zijn.  Dat kunnen oudergesprekken zijn maar ook individuele therapie voor het kind. In de behandeling maak ik  onder andere gebruik van het versterken van opvoedvaardigheden bij ouders, cognitieve gedragstherapie en video-interactie begeleiding.

Lotte Nouws, Msc

Lotte Nouws, Msc

psycholoog

Mijn naam is Lotte Nouws, ik ben medisch psycholoog en sinds januari 2017 werk ik bij GGZ Veenendaal. Ik vind het belangrijk om samen met u, op een persoonlijke manier, inzichtelijk te maken waarin u vastloopt zodat u zichzelf beter leert kennen. We zijn in de behandeling lang niet altijd bezig met het doen verdwijnen van problemen, we zijn juist ook bezig met het anders om leren gaan met problemen. Ik gebruik hiervoor technieken uit de cognitieve gedragstherapie en werk graag volgens de principes van Acceptance and Commitment therapie. In mijn aanpak staan creativiteit, openheid en vertrouwen centraal.

Ella Kemper, MSc

Ella Kemper, MSc

GZ psycholoog K&J i.o.

In januari 2017 ben ik begonnen als kinder- en jeugdpsycholoog bij GGZ Veenendaal. Ik ben bijna geregistreerd als GZ psycholoog. Tijdens mijn studie heb ik met kinderen en jongeren veel ervaring opgedaan bij De Kindertelefoon, Stichting de Ster en middels een ontwikkelingsproject in het buitenland. Daarna ben ik langere tijd werkzaam geweest in de specialistische GGZ en heb ik ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling.
Het werken met kinderen en jongeren geeft mij veel plezier en energie. Ik vind het bijzonder om inkijk te krijgen in de leefwereld van het kind en hecht veel waarde aan een goede vertrouwensrelatie om samen aan persoonlijke doelen te werken.

dr. Sabine van Linden

dr. Sabine van Linden

GZ psycholoog

Ik werk bij GGZ Veenendaal als GZ-psycholoog en heb een achtergrond als (neuro-)wetenschapper. In mijn behandelingen staat voorop dat ik cliënten wil terugzetten in
zijn of haar kracht. In gesprekken werk ik aan het versterken van je welzijn, waardoor klachten of niet-helpende gedragspatronen kunnen verminderen. Hiervoor maak ik gebruik van interventies uit de positieve psychologie, constructionele gedragstherapie en oplossingsgerichte gespreksvoering.
Voor traumaverwerking en/ of inzichtgevende gesprekken pas ik interventies toe uit de cognitieve- en gedragstherapie, schematherapie en EMDR.
Ik hecht waarde aan een wetenschappelijke wijze van werken en combineer dat met een praktische aanpak en een empathische houding. Ik bied een luisterend oor en ik denk graag met je mee over wat voor jou de beste weg is om je (weer) goed te gaan voelen.

Lisanne Salij, Msc

Lisanne Salij, Msc

psycholoog K&J

Mijn naam is Lisanne Salij, werkzaam als psycholoog (SKJ) bij GGZ Veenendaal. Ik heb uitgebreide ervaring opgedaan in de jeugdpsychiatrie, waarbij ik heb gewerkt met kinderen, jongeren en jong-volwassenen met uiteenlopende psychische problemen. Binnen GGZ Veenendaal richt ik me op het afnemen van psychodiagnostisch onderzoek, uitvoeren van behandelingen en ouderbegeleiding. Mijn affiniteit is te werken vanuit zowel een oplossingsgericht als cognitief-gedragstherapeutisch kader. Hierbij stel ik de hulpvraag centraal en vind ik het belangrijk stil te staan bij de krachten van het kind en de ouders.

Merel Kraan, MSc

Merel Kraan, MSc

psycholoog

Ik ben Merel Kraan, psycholoog met een ruime ervaring in de geestelijke gezondheidszorg, onder andere gespecialiseerd in de behandeling van mensen met chronische pijn. Ieder mens kent minder gelukkige periodes in het leven. En dat is logisch; een leven zonder emotionele pijn bestaat niet. Maar als een moeilijke periode aanhoudt, of telkens terug komt, kan dit iemand behoorlijk in de weg staan. Er is moed voor nodig om deze onprettige klachten te onderzoeken; om uiteindelijk minder belast door het leven gaan en meer van je leven te genieten.
Centraal in mijn benadering staan integriteit, betrokkenheid, veiligheid en een frisse aanpak. Effectief bewezen behandelmethoden die ik heb geïntegreerd in mijn manier van werken zijn Acceptance en Commitment therapie, Cognitieve Gedrags therapie en Mindfulness. We zoeken samen naar een aanpak die past bij jouw situatie. Het doel is u zo te ondersteunen om ervoor te zorgen dat je op eigen kracht verder kunt en u weer kunt richten op dat wat echt belangrijk voor u is. 

Laura Coppari, Msc

Laura Coppari, Msc

psycholoog/POH-GGZ

Ik ben Laura Coppari, afgestudeerd in klinische psychologie, en sinds september 2019 werkzaam als POH-GGZ in het huisartsencentrum de Zwaai bij GGZ Veenendaal. Bij mij kunt u laagdrempelig via de huisarts terecht met klachten van  psychische, psychosociale of psychosomatische aard. Ik ga graag samen met u op zoek naar mogelijkheden om deze klachten te verminderen of om er anders tegenaan te leren kijken. In de begeleiding vind ik het belangrijk om een open en niet-oordelende houding aan te nemen.
Afhankelijk van uw hulpvraag en de aard en intensiteit van uw klachten kan er ook doorverwezen worden naar de basis- of specialistische GGZ.

dr. Aleksandra Berezowksa

dr. Aleksandra Berezowksa

psycholoog

Mijn naam is Aleksandra Berezowskaafgestudeerd in de gezondheidspsychologie en sinds 2021 werkzaam als psycholoog bij GGZ Veenendaal. Mijn vertrekpunt in elke behandeling is het met aandacht en compassie luisteren naar iemands verhaal, om vervolgens te kunnen werken aan het terugvinden van balans en het verhogen van kwaliteit van leven. Waarden die hierbij centraal staan zijn samenwerking, vertrouwen en geduld. Samen met de cliënt ga ik op zoek naar een aanpak die past bij zijn of haar situatie. De wensen van de cliënt zijn leidend in de te nemen stappen en het tempo waarin deze worden genomen. Op die manier ontstaat er een veilige omgeving waarin geëxperimenteerd en geoefend kan worden met nieuw gedrag dat bijdraagt aan herstel. 

Naast de functie van psycholoog, heb ik ruime ervaring als wetenschapper. Ik ben gepromoveerd in de sociale wetenschappen en heb onderzoek gedaan naar onderwerpen zoals motivatie en kwaliteit van leven. Mijn interesse voor de wetenschap zorgt ervoor dat ik nieuwe psychologische inzichten kan verbinden met bestaande behandelmethodes, wat resulteert in een unieke aanpak.

Michiel Vogelaar, Msc

Michiel Vogelaar, Msc

GZ psycholoog

Mijn naam is Michiel Vogelaar. Ik werk sinds september 2015 bij GGZ Veenendaal, tot begin 2017 als praktijkondersteuner GGZ voor huisartsenpraktijk ‘de Zwaai’ in Veenendaal en vervolgens als psycholoog voor GGZ Veenendaal. Vanaf september 2019 werk ik in de functie van GZ-psycholoog. Binnen de volwassenenzorg behandel ik voornamelijk angst, stemmings- en spanningsklachten en daarbij maak ik gebruik van interventies gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten.

Eveline Oppelaar, MSc

Eveline Oppelaar, MSc

psycholoog K&J

Mijn naam is Eveline Oppelaar en sinds de zomer van 2019 ben ik met veel plezier werkzaam als psycholoog (SKJ) bij GGZ Veenendaal. Naast mijn studie heb ik ervaring opgedaan in het werken met kinderen en jongeren
binnen het Speciaal Voortgezet Onderwijs (cluster 4) en als kindercoach. Daarnaast ben ik werkzaam geweest bij Vluchtelingenwerk, Slachtofferhulp en bij ontwikkelingsprojecten in het buitenland. Ik geniet van het
werken met kinderen en jongeren en vind het belangrijk om vanuit een goede behandelrelatie samen met hen aan de slag gaan. Dit met enthousiasme, creativiteit en aandacht voor de kwaliteiten en mogelijkheden van het kind en de omgeving.

Secretariaat & Administratie

Rianne Hage

Rianne Hage

secretariaat

Miranda Rebergen

Miranda Rebergen

secretariaat

Ineke Daalwijk

Ineke Daalwijk

administratie

Cassandra Zuketto werkt vanuit haar eigen praktijk samen met GGZ Veenendaal, als consultatief psychiater. Ze maakt geen deel uit van GGZ Veenendaal. Cassandra ziet waar nodig cliënten waarbij medicatieverandering nodig lijkt en ze geeft behandeladvies. Ze is daarnaast onder andere geschoold in systeemtherapie en EMDR.
Ze is beperkt aanwezig. De medicatie blijft ook na een consult verlopen via uw huisarts.