Wachtlijst

Wachttijd en budgetplafonds

We hebben te maken met budgetplafonds die ons door de zorgverzekeraars opgelegd worden. We krijgen een zakje geld en mogen daarvoor behandelingen doen. Als het zakje geld op is, kunnen we niet meer behandelen. Uw verzekeraars vindt dan dat u ergens anders hulp moet gaan zoeken.

Deze budgetplafonds zorgen er regelmatig voor dat we voor het einde van het jaar niet langer kunnen behandelen, voor een bepaalde verzekering. Hieronder ziet u een actueel overzicht van mensen met verzekeringen die we niet meer mogen behandelen. 

U kunt zich natuurlijk al wel voor behandeling begin 2023 aanmelden. Dan hebben we weer voldoende budget.

 

Wij kunnen voor 2022 geen nieuwe CZ verzekerden in behandeling nemen. CZ stelt ons maar zeer beperkt geld beschikbaar voor behandeling.
U kunt de zorgbemiddelaar van CZ hiervoor benaderen (013 594 91 10)

Wij betreuren deze beperking vanuit CZ.

 

Wij kunnen geen nieuwe VGZ verzekerden in behandeling nemen. VGZ stelt geen aanvullend budget beschikbaar nu blijkt dat we meer aanvragen krijgen dan verwacht.

Wij betreuren deze beperking vanuit VGZ, 

U kunt de zorgbemiddelaar van VGZ hiervoor benaderen (088 – 131 16 11).

 

     Per september 2022

Volwassenen GBGGZ

De wachttijd tussen aanmelding en het eerste gesprek (intake) bedraagt ongeveer 3 maanden. Na de intake begint aansluitend de behandeling.
Vanwege de verplichte spreiding van het budget over het jaar kan het zijn dat de wachttijd per verzekering verschilt.
Wanneer de wachttijd te lang is kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.

Volwassenen SGGZ

De wachttijd tussen aanmelding en het eerste gesprek (intake) bedraagt ongeveer 3 maanden. Na de intake begint binnen aansluitend de behandeling.
Als kleine instelling hanteren wij geen verschillende wachttijden voor de verschillende diagnosegroepen. Vanwege de verplichte spreiding van het budget over het jaar kan het zijn dat de wachttijd per verzekering verschilt.
Wanneer de wachttijd te lang is kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.

Kinderen en Jongeren GBGGZ

De wachttijd tussen aanmelding en het eerste gesprek (intake) bedraagt ongeveer 1 maand. Na de intake begint aansluitend de behandeling.
Wanneer de wachttijd te lang is kunt u contact opnemen met de gemeente voor wachtlijstbemiddeling.

Kinderen en jongeren SGGZ

De wachttijd tussen aanmelding en het eerste gesprek (intake) bedraagt ongeveer 1 maand.
Als kleine instelling hanteren wij geen verschillende wachttijden voor de verschillende diagnosegroepen.
Wanneer de wachttijd te lang is kunt u contact opnemen met de gemeente voor wachtlijstbemiddeling.

Tot onze spijt: wachten..

We hebben te maken met wachtlijsten in de zorg. Over het algemeen zijn de wachttijden voor de korter durende behandelingen (GBGGZ) wat korter. Kijk hier naast voor een actuele schatting van de wachtlijst.
Allerlei factoren (cliënten die eerder stop of juist meer zorg nodig hebben, ziekte van een behandelaar) maken deze inschatting extra moeilijk. Het is een indicatie. We kiezen voor geen wachttijd tussen de intake en start behandeling. Uw behandeling begint meteen nadat de intake heeft plaatsgevonden. Uw behandelaar is het aanspreekpunt vanaf de intake.

Vindt u dat u te lang moet wachten? We adviseren u voor de GBBGZ bij een wachttijd langer dan 4 weken contact op te nemen met de zorgbemiddelaar om te kijken of er een behandelaar in de buurt is die u eerder kan helpen. Of overleg met het CJG (kinderen en jongeren).

Niet wachten: aan de slag

U kunt al veel doen vóór de start van de gesprekken

GGZ Veenendaal is aangesloten bij GGZ.plus. Binnen GGZ.plus hebben we verandertrajecten beschreven. We bieden hulpmiddelen aan om vooraf aan de slag te gaan, hulpmiddelen die u tijdens de behandeling kunt gebruiken en hulpmiddelen waar u na het laatste gesprek zelf thuis mee verder kunt. Die hulpmiddelen vallen onder de noemer ehealth, die bestaat uit filmpjes, werkboeken, vragenlijsten en dergelijke. Lees daar mee over via onderstaande knop.