Over ons

GGZ Veenendaal is een door de overheid (WTZi) erkende instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Dit betekent dat we als organisatie productie afspraken maken met de zorgverzekeraars op het gebied van zorg bij de huisarts (POH), Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ.

GGZ Veenendaal wordt bestuurd door een tweekoppige dagelijks bestuur. De Adviesraad bewaakt de belangen van onze cliënten en van onze medewerkers. Als WTZi erkende instelling zijn we gehouden aan een veelheid aan controlesystemen – zie daarvoor onze pagina over Kwaliteit.

Wanneer u bij ons in behandeling komt zijn er verschillende mogelijkheden. Uw huisarts heeft u verwezen voor begeleiding of behandeling. Afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten kiezen we een behandeling.

De indeling van de GGZ, in POH, de Generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ is soms nog wat wennen. We verwachten en streven er naar dat de meeste mensen die zich bij ons aanmelden behandeld kunnen worden in de Generalistische Basis GGZ. In sommige situaties behandelen een deel van de problematiek binnen de GBGGZ en een ander deeel binnen de SGGZ. Uitgangspunt is goede zorg op een zo goedkoop mogelijk manier, om met elkaar de gezondheidszorg betaalbaar te houden.

We maken aan begin van de behandeling met u een (behandel)plan van aanpak. Meestal kiezen we voor al snel voor behandeling, maar soms is er eerst meer tijd nodig om tot een goed begrijpen van de problematiek te komen. Dan duurt de fase van diagnostiek wat langer.

Wij doen niet alles perfect en we maken fouten. Die proberen we vanzelfsprekend te voorkomen en als we ze maken, hopen we dat we er samen uit kunnen komen. Als dat niet zo is, wanneer u er niet met uw behandelaar of met het bestuur van GGZ Veenendaal uit komt, kunt u een klacht indienen. Hoe dat werk hebben we uitgelegd op een speciale pagina, waar u komt via de knop hieronder.

Onze Missie

Hulpverlenen is geen missie, maar een vak. Een beroep wat gebaseerd is op wetenschappelijk denken en wetenschappelijke inzichten. We willen psychologische ondersteuning bieden aan zo veel mogelijk mensen. Daarom kiezen we er voor contracten aan te gaan met zorgverzekeraars. Dan kan iedereen terecht. We vinden hulp aan kinderen, aan jongeren, aan volwassenen én aan ouderen belangrijk. We willen meer mannen bereiken en we willen meer voor de ouderen in onze samenleving betekenen. Daarbij willen we gebruik maken van moderne technologieën zoals internet, om bij te kunnen dragen aan de kwaliteit en de beheersing van de kosten.
We willen ondersteunen waar nodig, en stoppen wanneer mogelijk.

We willen relatief klein blijven. In Veenendaal of directe omgeving, waar we ons zelf thuisvoelen, of zelf geboren zijn. Bestuurd door mensen die zelf behandelen, zodat ze weten wat er nodig is.

Onze Visie

Mensen weten zelf wat ze nodig hebben, wat er moet gebeuren – al lukt het vaak niet om te bedenken hoe dat moet gebeuren. Of om het te doen. Problemen horen bij het leven, maar soms raken mensen zo verstrikt in die problemen, dat er hulp nodig is om er weer uit te komen. Liefst van mensen uit de directe omgeving. Vrienden, partner, familie. En af en toe zijn er professionals nodig om te helpen om het zelf weer aan te kunnen, of op te kunnen lossen. Wij kunnen die professionals zijn.
Het medische model, van stoornissen en ziekte, helpt niet in de GGZ. We gaan uit van de persoonlijke waarden van mensen, wat ze belangrijk vinden. En we proberen te helpen om weer vorm te kunnen geven aan die waarden. Weer te kunnen doen wat waardevol is. We hebben geen verstand van ziekten, maar we hebben verstand van verandering. En hoe moeilijk dat is.

We beseffen ook dat mensen anderen om zich heen hebben. Of zouden moeten hebben. Waar mogelijk betrekken we anderen in de behandeling, als steun, als advies, als onderdeel van de leefwereld van de cliënt.

Maar wat betekent dit dan? Hoe vertalen we dit in onze manieren van werken? In onze aanpak? Klik op de knop hiernaast om er meer over te lezen