Samenwerking

Gezondheidszorg doe je samen

Samen met u en samen met collega’s

We bespreken met u wat we kunnen doen, we bespreken in het team hoe het beste te behandelen en we werken samen met andere zorgverleners om af te stemmen.

Samenwerkingspartners

We hebben afspraken met een aantal zorgverleners in onze regio. Dat varieert van samenwerkingscontracten, tot aan ontmoetingen waarin we elkaar beter leren kennen en de zorg op elkaar kunnen afstemmen.

  • huisartsen de Zwaai
  • Eerstelijnscentrum Veenendaal
  • CJG
  • crisisdienst Pro Persona
  • Vereniging van Kleine GGZ instellingen
  • regionaal met SGGZ aanbieders
  • lokaal met belangrijkste aanbieders Veenendaal
  • anderen

We hebben het speerpunt om verdere afspraken met onze belangrijkste samenwerkingspartners, in zowel de volwassenenzorg als in de hulp aan kinderen en jongeren. Dat moet leiden tot snellere onderlinge verwijzingen en betere inhoudelijke aansluiting. Zodat u elders, of juist bij ons, verder kunt met waar u gebleven was. In plaats van helemaal opnieuw beginnen.

We werken samen met zorgaanbieder ViviQ in het opleiden van GZ psychologen en psychotherapeuten.