Adviesraad

Samen GGZ Veenendaal besturen

GGZ Veenendaal hoeft formeel geen cliëntenraad en geen ondernemingsraad te hebben. Toch vinden we inspraak van beide betrokken partijen erg belangrijk. Daarom hebben we een nieuwe vorm van advisering aan het bestuur opgericht. We noemen het de Adviesraad. Die bestaat uit een afvaardiging van:

 

  • de cliënten
  • de medewerkers
  • de toezichthouder/Raad van Toezicht

 

Deze adviesraad voert samen met een afvaardiging van het bestuur periodiek overleg over de grote lijnen.

We hebben nog geen definitieve vorm, taakverdeling en opdracht geformuleerd. Maar het is waarschijnlijk dat de Adviesraad een adviserende- en niet een controlerende rol zal hebben. Organen als cliëntenraden en ondernemingsraden combineren die twee.