Logo
Logo

Over GGZ Veenendaal

In het licht van de ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg hebben we eerder besloten samen te gaan werken. Ons doel was en is goed georganiseerde zorg te bieden, dicht bij huis. GGZ Veenendaal wil de hulp zo goed mogelijk afstemmen en door een groot aanbod kunnen we dure en onwenselijke doorverwijzingen en wachttijden beter voorkomen. Daarnaast maakt samenwerking het mogelijk van elkaars sterke kanten gebruik te maken. Onze samenwerking heeft geleid tot de erkenning van GGZ Veenendaal als instelling. Daarmee is de zorg ook op langere termijn gewaarborgd, omdat we in tegenstelling tot kleine praktijken een serieuze gesprekspartner zijn voor de verzekeraars. Onze instelling onderhandelt met de verzekeraars over budgetten: hoeveel zorg mogen wij leveren en krijgen onze cliënten vergoed? Onze verwachting is dat praktijken met maar één hulpverlener zullen gaan verdwijnen.

Organisatie van GGZ Veenendaal

GGZ Veenendaal is een door de overheid (WTZi) erkende instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Dit betekent dat we als organisatie productie afspraken maken met de zorgverzekeraars op het gebied van zorg bij de huisarts (POH), Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ.

GGZ Veenendaal wordt bestuurd door een tweekoppige dagelijks bestuur. De Cliëntenraad bewaakt de belangen van onze cliënten. Als WTZi erkende instelling zijn we gehouden aan een veelheid aan controlesystemen - zie daarvoor onze pagina over Kwaliteit.

GGZ Veenendaal heeft een professioneel statuut en een kwaliteitsstatuut, waarin verschillende aspecten van het bestuur en de organisatie uiteen gezet worden.