Logo
Logo

Bezoek gemeenteraadsleden

GGZ Veenendaal heeft aan leden van de gemeenteraad van Veenendaal onze visie op jeugd GGZ kunnen toelichten tijdens een werkbezoek. We hebben tevens wat kunnen vertellen over onze ideeën rondom verdere efficiëntere samenwerking, waarmee ook kosten kunnen gaan besparen. Hopelijk hebben we mensen weten te inspireren.

lees meer

Pitch Jaarcongres KiBG

Op het tweede congres van de Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ (KiBG) zal Wessel van Beek proberen zijn ideeën over ‘Samen delen’ via OpenGGZ.nl aan de man te brengen in een uitdagende omgeving: eentje die lijkt op The Voice. Iedereen omgedraaid en alleen als het verhaal de moeite waard is draait men de stoel […]

lees meer

Training voorkomen zelfmoord onder jongeren

Op 10 september is wereldwijd aandacht voor het voorkomen van zelfmoord. GGZ Veenendaal wil daar ook dit jaar extra aandacht aan geven, nu specifiek gericht op jongeren. Omdat deze 10e september kort na de start van het nieuwe schooljaar is, hebben we besloten de gratis trainingen voor belangstellenden te houden op vrijdag 8 november. Bent […]

lees meer

Oprichting VKGI

We zijn vanuit GGZ Veenendaal bezig met de oprichting van de Vereniging van Kleine GGZ Instellingen VKGI (werknaam), samen met een aantal collega instellingen uit het land. Het doel is kennis en kunde uit te wisselen over het besturen van een kleine instelling, hulpverlening regionaal af te stemmen, ervaringen uit te wisselen en uiteindelijk wellicht […]

lees meer

Uitkomsten rapportage KiBG

GGZ Veenendaal is een KiBG gecertificeerde instelling, wat betekent dat we jaarlijks door een externe partij worden getoetst op een aantal kwaliteitscriteria. In de rapportage van 2018 komt een aantal positieve aspecten naar voren, in de vergelijk met het landelijke gemiddelde. We scoren hoger op gezamenlijk beslissen. We sluiten meer dan gemiddeld trajecten af in […]

lees meer

Zelfmoord onder jongeren voorkomen

Op dinsdag 10 september is het Wereld Zelfmoordpreventie dag. Net als vorig jaar organiseert GGZ Veenendaal gratis trainingen om zelfmoordgedachten of -plannen bespreekbaar te maken. En suïcidale mensen te steunen en hulp te zoeken. Dit jaar richten we ons op het voorkomen van zelfmoord onder jongeren en nodigen we leraren, jeugdleiders, decanen of anderen uit […]

lees meer

Nadenken over wachtlijsten

We hebben enkele gedachten over de wachtlijsten op een rijtje gezet. We vinden onszelf als zorgaanbieder mede verantwoordelijk mee te denken hoe we mensen sneller kunnen helpen, maar moeten ook concluderen dat er meer vraag is naar hulp dan wij kunnen aanbieden. Dat is vooral het gevolg van de beperkte hoeveelheid vergoeding die we krijgen […]

lees meer

Aftreden leden Cliëntenraad

In juni zijn de beide eerdere leden van de Cliëntenraad afgetreden, om verschillende redenen. Onze dank gaat uit naar Peter Mol en Joukje van Esch voor hun constructieve inzet van de afgelopen jaren. De komende maanden zal de huidige Cliëntenraad opgaan in een breder adviesorgaan binnen GGZ Veenendaal, waarin een afvaardiging van cliënten, van medewerkers […]

lees meer

Follow the Money

GGZ Veenendaal is een van de vele zorgaanbieders die onderzocht zijn door journalisten van Follow the Money samen met Pointer. In eerste instantie was de berichtgeving onduidelijk en wekte het de indruk dat ook wij ‘verdacht waren’. We hebben daar zo snel mogelijk op gereageerd en Follow the Money heeft haar berichtgeving bijgesteld en duidelijk […]

lees meer