Logo
Logo

Nieuw keurmerk KiBG

We zijn blij te kunnen melden dat we hebben voldaan aan de eisen die gesteld worden aan het keurmerk KiBG, waarmee GGZ Veenendaal heeft aangetoond voldaan te hebben aan eisen rondom informatieverstrekking, samenwerking en het gebruik van beslisinstrumenten. Zie hier voor meer informatie daarover.

lees meer

Start van de cliëntenraad

We kunnen met trots melden  dat de cliëntenraad van start is gegaan. GGZ Veenendaal hoopt samen met de mensen die hierin zitting hebben te werken aan verdere verbetering van onze zorg. Wanneer u daar zelf ideeën over heeft hoort de cliëntenraad dat graag, bijvoorbeeld via de mail functie op de cliëntenraad pagina: https://www.ggzveenendaal.nl/clientenraad/ .

lees meer

Website aangepast

Na een aantal maanden ploeteren met de layout van de website, door problemen elders, is het eindelijk gelukt. De website is aangepast aan de huidige situatie. Zo is de pagina van de cliëntenraad bijgesteld en is de medewerkers lijst geoptimaliseerd. De komende weken zullen we nog verdere aanpassingen doen.

lees meer

GGZ Veenendaal gecertificeerd!

We hebben als instelling voldaan aan de eisen die horen bij de ISO 9001 certificering. Hiermee hebben we een volgende stap gezet in het verbeteren van onze kwaliteit. Zie ook ons persbericht hierover, of lees het hier onder .

lees meer

Verklaring tbv budgetplafonds

We hebben als GGZ Veenendaal een verklaring geschreven waarin we uitleggen wat we vinden van de manier waarop sommige zorgverzekeraars behandeling binnen GGZ Veenendaal onmogelijk maken. Deze verklaring kunt u hier lezen. We hopen dat we duidelijk kunnen maken dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de genoemde zorgverzekeraars ligt.

lees meer

Klachtenprocedure

Onze nieuwe klachtenprocedure is ingegaan. We hebben de stappen geformuleerd die cliënten kunnen zetten als ze een klacht willen indienen en hebben de klachtencommissie geïnstalleerd. Lees hier meer over op de speciale pagina.

lees meer

Verwijzerbijeenkomst

Op donderdag 9 juli is er een bijeenkomst voor huisartsen, POH-GGZ’s en andere verwijzers in de regio. We geven informatie over onze mogelijkheden. Deze keer extra aandacht voor onze gemeenschappelijke ervaringen op het gebied van de GGZ in deze regio. Daarnaast is er een presentatie over EMDR, door Marrit Schipper.

lees meer

Overgang kinder- en jeugdhulp naar gemeenten

Voor ouders van kinderen die bij ons in behandeling zijn of komen zal er in de loop van het jaar het een en ander veranderen. Vanaf 1 januari wordt de zorg tot 18 jaar afgehandeld door de gemeenten. We zullen met elkaar er alles aan doen om dit soepel te laten verlopen. U vindt hier […]

lees meer