Logo
Logo

Nieuw dossier systeem

We zijn binnen GGZ Veenendaal overgestapt naar een nieuw dossier (EPD). Hierdoor kan het zijn dat procedures wat langer verlopen of er onduidelijkheden zijn. Bij ons of bij u. Onze excuses daarvoor, we zijn hard aan het leren en aanpassen. Dit nieuwe systeem maakt het mogelijk dat we op niet al te lange termijn uitgebreidere […]

lees meer

Nieuwe werkwijze

We hebben onze manier van werken wat aangepast. We hopen op die manier beter aan te sluiten bij de vraag van onze cliënten, onder andere door ons vooral te richten op datgene wat voor u belangrijk en waardevol is – niet op stoornissen of problemen. We willen ook met u nadenken over hoe u zelf […]

lees meer

Samenwerking collega’s

Vanuit GGZ Veenendaal investeren we in de samenwerking met collega hulpverleners in de regio. We maken deel uit van een netwerk van instellingen die SGGZ zorg binnen de jeugd bieden, we nemen deel aan een overleg van GGZ aanbieders voor volwassenen, we werken nauw samen met het CJG voor jeugdhulp, we nemen deel aan een […]

lees meer

Voorspoedig 2020

We wensen alle mensen bij ons in behandeling, samen met hun naasten, een goed 2020. We zullen er alles aan doen om het met u een beetje beter te maken.

lees meer

Samenwerking psychiater Zuketto

Sinds kort werkt GGZ Veenendaal samen met psychiater Cassandra Zuketto. Mevrouw Zuketto ondersteunt GGZ Veenendaal op het gebied van medicatieadvies en psychiatrisch onderzoek. Omdat we spaarzaam moeten omgaan met de beperkte beschikbaarheid van psychiater Zuketto, worden consulten afgesproken via de regiebehandelaren van GGZ Veenendaal. Mevrouw Zuketto geeft (huis)artsen advies over beleid, zij schrijft zelf geen […]

lees meer

Bezoek gemeenteraadsleden

GGZ Veenendaal heeft aan leden van de gemeenteraad van Veenendaal onze visie op jeugd GGZ kunnen toelichten tijdens een werkbezoek. We hebben tevens wat kunnen vertellen over onze ideeën rondom verdere efficiëntere samenwerking, waarmee ook kosten kunnen gaan besparen. Hopelijk hebben we mensen weten te inspireren.

lees meer

Pitch Jaarcongres KiBG

Op het tweede congres van de Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ (KiBG) zal Wessel van Beek proberen zijn ideeën over ‘Samen delen’ via OpenGGZ.nl aan de man te brengen in een uitdagende omgeving: eentje die lijkt op The Voice. Iedereen omgedraaid en alleen als het verhaal de moeite waard is draait men de stoel […]

lees meer

Training voorkomen zelfmoord onder jongeren

Op 10 september is wereldwijd aandacht voor het voorkomen van zelfmoord. GGZ Veenendaal wil daar ook dit jaar extra aandacht aan geven, nu specifiek gericht op jongeren. Omdat deze 10e september kort na de start van het nieuwe schooljaar is, hebben we besloten de gratis trainingen voor belangstellenden te houden op vrijdag 8 november. Bent […]

lees meer