Logo
Logo

Uitkomsten rapportage KiBG

GGZ Veenendaal is een KiBG gecertificeerde instelling, wat betekent dat we jaarlijks door een externe partij worden getoetst op een aantal kwaliteitscriteria. In de rapportage van 2018 komt een aantal positieve aspecten naar voren, in de vergelijk met het landelijke gemiddelde. We scoren hoger op gezamenlijk beslissen. We sluiten meer dan gemiddeld trajecten af in […]

lees meer

Zelfmoord onder jongeren voorkomen

Op dinsdag 10 september is het Wereld Zelfmoordpreventie dag. Net als vorig jaar organiseert GGZ Veenendaal gratis trainingen om zelfmoordgedachten of -plannen bespreekbaar te maken. En suïcidale mensen te steunen en hulp te zoeken. Dit jaar richten we ons op het voorkomen van zelfmoord onder jongeren en nodigen we leraren, jeugdleiders, decanen of anderen uit […]

lees meer

Nadenken over wachtlijsten

We hebben enkele gedachten over de wachtlijsten op een rijtje gezet. We vinden onszelf als zorgaanbieder mede verantwoordelijk mee te denken hoe we mensen sneller kunnen helpen, maar moeten ook concluderen dat er meer vraag is naar hulp dan wij kunnen aanbieden. Dat is vooral het gevolg van de beperkte hoeveelheid vergoeding die we krijgen […]

lees meer

Aftreden leden Cliëntenraad

In juni zijn de beide eerdere leden van de Cliëntenraad afgetreden, om verschillende redenen. Onze dank gaat uit naar Peter Mol en Joukje van Esch voor hun constructieve inzet van de afgelopen jaren. De komende maanden zal de huidige Cliëntenraad opgaan in een breder adviesorgaan binnen GGZ Veenendaal, waarin een afvaardiging van cliënten, van medewerkers […]

lees meer

Follow the Money

GGZ Veenendaal is een van de vele zorgaanbieders die onderzocht zijn door journalisten van Follow the Money samen met Pointer. In eerste instantie was de berichtgeving onduidelijk en wekte het de indruk dat ook wij ‘verdacht waren’. We hebben daar zo snel mogelijk op gereageerd en Follow the Money heeft haar berichtgeving bijgesteld en duidelijk […]

lees meer

Nieuwe publicatie Wessel van Beek

Er is een boek verschenen met een interessante benadering van zelfmoord en de behandeling daarvan. Onder leiding van de Amerikaanse deskundige dr. James Hirsch, van de East Tennessee State University schreef een aantal mensen mee aan dit boek, waaronder Wessel van Beek van GGZ Veenendaal. Lees hier meer over dit (Engelstalige) boek.

lees meer

Goede feestdagen

GGZ Veenendaal is telefonisch beperkt beschikbaar, maar er zijn behandelaren en secretariaat om u ten dienste te zijn. Bij zaken die kunnen wachten neemt u het beste in de eerste week van 2019 contact op. Als het niet kan wachten, maar ook niet dringend is en uw behandelaar is afwezig, kunt u via het secretariaat […]

lees meer