Logo
Logo

Cliëntenraad

 

GGZ Veenendaal vindt de betrokkenheid en inbreng van cliënten belangrijk. Het is een manier om de kwaliteit te verhogen en zo goed als mogelijk aan te sluiten bij de vragen van de mensen die we behandelen. Daarom is de cliëntenraad opgericht. De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en draagt er aan bij dat de feedback van cliënten voldoende wordt gehoord. Daarnaast adviseert zij de directie van GGZ Veenendaal en heeft zij ook een aantal wettelijke bevoegdheden waarmee invloed kan worden uitgeoefend op hoe GGZ Veenendaal zich ontwikkelt. Om dat goed vorm te geven overlegt de cliëntenraad ook met de directie en met de Raad van Toezicht over het te voeren beleid.

Wie vormen de cliëntenraad van GGZ Veenendaal?
Om een goede afspiegeling te krijgen bestaat de cliëntenraad uit drie (ex-)cliënten:
Iemand uit de GBGGZ, iemand uit de SGGZ en een ouder van een kind of jongere.

De twee leden van de cliëntenraad hebben zich juni 2019 teruggetrokken, na inmiddels jarenlang zich ingezet te hebben voor de belangen van cliënten van GGZ Veenendaal. Waarvoor dank. Een van de reden heeft aangegeven zitting te willen gaan nemen in een nieuw op te richten Adviescommisie.

vacant

vacant

vacant

De cliëntenraad is er voor u!

Graag horen wij uw ervaringen en/of ideeën over GGZ Veenendaal. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen via de onderstaande webmail.
Voor meer informatie over wie we zijn, wat we doen en vooral wat we voor u kunnen betekenen, kunt u binnenkort het document hier bekijken.

Vacatures lid cliëntenraad

Wilt u zitting nemen in de cliëntenraad?
De cliëntenraad is nog op zoek naar een ouder van een kind of jongere. Via onderstaande knop kunt u het profiel van een lid van de cliëntenraad inzien en bepalen of dit iets voor u is.

Vragen of informatie over deze functie, maar ook uw sollicitatie kunt u sturen naar het bestuur van GGZ Veenendaal, ter attentie van Wessel van Beek (wvanbeek@ggzveenendaal.nl).

We zoeken een nieuwe leden. Onduidelijk is hoe lang we de CR nog in de huidige vorm handhaven. We werken toe naar een nieuw orgaan, waarin zowel een afvaardiging van cliënten, als medewerkers, als externe deskundigen zitting hebben. Dit zal waarschijnlijk Adviescommissie gaan heten en zal medio 2020 van start gaan.

Stuur de cliëntenraad een email

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht


 

Gebruik dit formulier niet om hulp of advies te vragen aan een behandelaar.

Neem daarvoor contact op met de behandelaren van GGZ Veenendaal, via dit formulier.

Stuur uw post naar: Cliëntenraad GGZ Veenendaal, Verlaat 20 H, 3901RG in Veenendaal.
Verslagen van overleg momenten en documenten van de cliëntenraad vindt u via de knop hiernaast