Logo
Logo

Consultatieve raadpleging

 

Ter ondersteuning van de basis GGZ (huisarts en praktijkondersteuner GGZ) biedt GGZ Veenendaal de mogelijkheid tot consultatie. De consultatie wordt gedaan door een deskundige. Dat kan zijn: een GZ psycholoog, een psychotherapeut, of een klinisch psycholoog/psychotherapeut.

 

Financiële inbedding

De mogelijkheid tot consultatie is geregeld binnen de prestatie ‘Onderlinge dienstverlening t.b.v. consultatie POH-GGZ’ (beleidsregel BR/CU – 7090 Huisartsenzorg). De huisarts maakt hiervoor met ons afspraken per consult. Een consult bestaat uit directe tijd van 45-50 minuten en indirecte tijd (telefonisch overleg, verslaglegging) van 25-30 minuten, met een totaal van 75 minuten. Wij factureren aan de huisarts, die dit verrekent met de zorgverzekeraar.

Indien noodzakelijk kunnen we per patiënt meerdere consulten uitvoeren.

 

Onze mogelijkheden

Hieronder staat een aantal mogelijkheden, neem contact met ons op wanneer u een vraag heeft die hier niet bij staat.

  • ondersteuning in risico situaties, bv diagnostiek tbv inschatting suïcidaliteit of zelfbeschadiging
  • screening tbv vaststelling zorgzwaarte, dan wel verwijzing (klinisch? specialistisch? forensisch? etc.)
  • psychiatrisch onderzoek (psychose? bipolair? etc.)
  • ad hoc ondersteuning POH-GGZ, behandeladvies (bv vlot trekken lopende behandeling POH)
  • forensisch-psychiatrisch onderzoek (bv delict risico taxatie, verwijzing)
  • ernst verslavingsproblematiek
  • advies tbv systeemproblematiek
  • advisering over de vraag of behandeling, dan wel opvoedingsondersteuning nodig is bij kinderen of jongeren

In alle gevallen is telefonisch vooroverleg noodzakelijk om in te schatten of de vraag aansluit bij onze mogelijkheden en het doel van de consultatie functie. Consultatie houdt in dat de verantwoordelijkheid naar aanleiding van de conclusies bij de huisarts blijft liggen (bv bij vermoeden van delict gedrag of een advies van behandeling). GGZ Veenendaal kan geen crisis DBCs openen, eventuele behandeling die volgt op de consultatie vindt middels een reguliere aanmelding plaats en het is aan de huisarts dan wel POH-GGZ dit waar gewenst in gang te zetten.

Evident is dat de consult functie bestaande functies niet kan vervangen. Dus wanneer duidelijk is dat bijvoorbeeld verslavingsbehandeling nodig is maar daarvoor een wachtlijst blijkt te zijn, is het aanvragen van een consult niet passend.