Logo
Logo

Behandeling in groepen

Een aantal behandelingen binnen GGZ Veenendaal vindt groepsgewijs plaats. Het kan dus zijn dat uw behandelaar daar over begint. De meeste mensen schrikken daar van. Bijna niemand is meteen enthousiast als het over groepen gaat. We willen u wat meer vertellen over groepen, om de drempel wat lager te maken.

Mensen leren in groepen. Mensen groeien op in groepen (een gezin). Mensen sporten in groepen en de meeste hobbies vinden plaats in groepen. De meeste mensen werken met anderen mensen samen. En we leven met andere mensen samen.

We leren gedrag aan via anderen. Door af te kijken of te imiteren. Door gedrag over te nemen, bewust of onbewust. Als baby al vormen we ons eerste besef van ons zelf via de ander. En in de loop van onze ontwikkeling kunnen we leren ons zelf te zijn, anders dan anderen, maar ook weer niet zo anders. En we krijgen problemen met anderen, of anderen raken betrokken in onze eigen problemen. Kortom, veel van ons gedrag heeft op één of andere manier met groepen te maken.

Maar in behandeling willen mensen hun verhaal kwijt. Eindelijk een plek voor jezelf, waar je kunt zeggen en voelen wat je wilt. Zonder rekening met anderen te hoeven houden. En niet het gezeur van anderen te horen, laat staan met hun problemen opgezadeld te worden.

Het betekent ook zeker niet dat we alle soorten problemen het beste in groepen behandelen. Sterker nog: de meeste behandelingen zijn individueel. Maar sommige soorten problemen, waarbij de omgang met andere mensen centraal staat, kunnen beter in groepen behandeld worden. Bij identiteitsproblemen (wie ben ik), bij assertiviteitsproblemen (hoe kom ik voor mezelf op). Maar ook met andersoortige problemen zoals emotieregulatieproblemen (kort lontje) kan het behulpzaam zijn te leren hiermee om te gaan in een groep. We maken binnen GGZ Veenendaal onderscheid tussen twee soorten groepen.

Alleen een behandelaar kan u verwijzen naar een groep. U meldt zich eerst aan, dan kijken wij of een groep geschikt is.

Vaardigheidstrainingen

Behandelingen die zich richten op het versterken van vaardigheden. Bijvoorbeeld sociale vaardigheid, assertiviteit of probleemoplossingsvaardigheden. De trainingen die wij aanbieden als we voldoende deelnemers hebben zijn:

- sociale vaardigheidstraining (SOVA)
- emotieregulatie vaardigheden (VERS)
- assertiviteitstraining
- omgaan met traumatische gebeurtenissen

Psychotherapiegroep

Dit is een groepsbehandeling gericht op het versterken van je identiteit, je eigen grenzen, emoties en behoeften leren kennen. Maar vooral ook: daar naar leren handelen. In deze therapie gebeurt veel in de groep. Het is een behandeling voor mensen die op zich redelijk functioneren in het leven, maar telkens toch tegen dezelfde patronen aanlopen. De groep bestaat uit maximaal acht deelnemers. De psychotherapiegroep is gebaseerd op de schematherapie. De behandeling duurt maximaal een jaar.