Logo
Logo

Welke groepen doen we?

Onderstaande groepen en trainingen doen we eens per zo veel tijd. Dat hangst vaak af van het aantal aanmeldingen wat we hebben. Deze behandelingen zijn toegankelijk voor mensen die al bij ons in behandeling zijn. Als u van buitenaf mee wilt doen moet u zich eerst laten inschrijven. U heeft een verwijzing van de huisarts nodig voor deelname, maar dat is meestal geen probleem.

Vroeger en verder

Een stabilisatiecursus voor mensen die vroeger seksueel misbruik of lichamelijk geweld hebben meegemaakt. Mensen die belemmerd worden door herinneringen of nachtmerries. Te veel of of te weinig boos kunnen zijn, wisselende stemmingen, weinig zelfvertrouwen, en gevoelens van schuld, schaamte en zinloosheid. De cursus gaat niet in op wat er vroeger gebeurd is, maar richt zich op hoe in het hier en nu om te gaan met uw ervaringen. De cursus helpt patronen van voelen, denken en doen - die vroeger ontstaan zijn - te doorbreken om verder te kunnen.

Cursusduur: 16 weken, bijeenkomsten van 90 minuten. 6 tot 8 deelnemers.

Deze cursus is nog niet van start.

VERS

De VaardigheidsTraining Emotieregulatie Stoornissen (VERS) is bedoeld voor mensen die heftige emoties ervaren en daar regelmatig onhandig op reageren. Snel boos worden, of juist helemaal in jezelf gekeerd raken. Een cursus voor mensen die hooggevoelig zijn en van daaruit problemen krijgen in de omgang met zichzelf, of met anderen. VERS is inmiddels uitgebreid bekend in Nederland, maar zeker ook daar buiten,

Cursusduur: 20 weken, bijeenkomsten van 150 minuten per keer. Ongeveer 8 deelnemers.

Deze cursus is nog niet van start.

G training

Deze gedachten training cursus is geschikt voor veel mensen met psychische klachten. We weten dat bij veel problemen sprake is van een onhandige manier van denken. Deze cursus helpt u zicht te krijgen op uw denkmanieren en hoe die aan te pakken. En met anders denken, worden bijvoorbeeld somberte of angsten minder.

Cursusduur: 12 weken, bijeenkomsten van 90 minuten. Ongeveer 8 deelnemers.

Deze cursus is nog niet van start

Toekomstgerichte training

Deze cursus is ontwikkeld voor mensen met sombere, hopeloze gedachten. Waardoor mensen depressief worden, vermijden, het soms niet meer zien zitten. In deze training richten we ons op het bezig gaan met betekenisvolle bezigheden en wat u daarbij in de weg zit. Aan gedachten, gedragingen en neigingen.

Cursusduur: 10 bijeenkomsten, 90 minuten. Ongeveer 8 deelnemers.

Deze cursus is nog niet van start.

Schematherapie voor cluster C

Deze groep is bedoeld voor mensen met een vermijdend, afhankelijk of dwangmatig karakter. Problemen die vallen in het zogenaamde C cluster van de persoonlijkheidsstoornissen, waarin angst een grote rol speelt. In deze groep leren we u uw patronen te herkennen, te begrijpen hoe die zijn ontstaan en vooral: te oefenen met anders doen. Zowel door te oefenen en ervaren in de groep, als door bezig te zijn met ander gedrag in de buitenwereld.

Duur: 40 bijeenkomsten van 90 minuten. Ongeveer 8 deelnemers.

Deze groep is nog niet van start.

SOVA

Sociale Vaardigheden. Hoe ga ik met anderen om, wat doe en durf ik wel en niet? Hoe kom ik voor mezelf op? Iets vragen of nee zeggen. Bij uw standpunt blijven. Assertief zijn zonder boos te worden. Een cursus bedoeld voor mensen die contact met anderen lastig vinden, of merken dat ze zich telkens maar minderwaardig voelen.

Cursusduur: 12 weken, bijeenkomsten van 90 minuten. Ongeveer 8 deelnemers.

Deze cursus is nog niet van start.

DGT opfriscursus

Dialectische gedragstherapie (DGT) is een behandeling die oorspronkelijk ontwikkeld is voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Voor mensen die al eerder deze training hebben gedaan, of voor mensen met een lichte vorm van borderline problematiek hebben. We gebruiken hiervoor het 'andere' DGT werkboek 'Omgaan met overweldigende emoties'.

Duur: 25 bijeenkomsten, 90 minuten. Ongeveer 6-8 deelnemers.

Deze cursus is nog niet van start.