Logo
Logo

Behandeling

Binnen GGZ Veenendaal bieden we een groot aantal verschillende vormen van behandeling, voor verschillende klachten. Uw behandelaar zal met u een (behandel)plan maken, waarin wordt besproken hoe de behandeling zal gaan verlopen. Toch is het goed daar u in algemene zin alvast een indruk van te geven.

Gesprekstherapie

Voor de meeste mensen geldt dat ze gesprekstherapie krijgen. U praat met een hulpverlener. Dat kunnen een paar, maar soms ook vele gesprekken zijn. Globaal gezien zijn dit soort behandeling in drie fasen te verdelen. In de eerste fase stelt uw behandelaar vragen. Hij wil weten wat er is, wanneer u er last van heeft en soms ook hoe het komt. De behandelaar zal daarna gericht te werk gaan: bijvoorbeeld in de gesprekken daarna met u aan de slag gaan op één gebied, zoals angst. Hij zal u vervolgens daar naar vragen. Andere zaken die in uw leven spelen worden zo mogelijk buiten de therapie gehouden. De centrale vraag in kortere behandeling is 'hoe gaat het met datgene wat we aan het behandelen zijn?'. Daarmee gebruiken we de beschikbare (beperkte) tijd zo goed mogelijk. Praten over koetjes en kalfjes kan niet te veel tijd in beslag nemen. We moeten doelgericht aan het werk.

Aan het einde van de behandeling gaan we met u na of het plan van aanpak gewerkt heeft. Vaak is het zinvol na te denken over het voorkomen van herhaling (terugval preventie). Bij korter durende behandelingen betekent het vaak dat u nog niet helemaal de oude bent, maar u wel de handvatten heeft om er zelfstandig verder aan te kunnen werken. Ook al is de behandeling bij ons afgesloten.

EMDR

Als er akelige dingen gebeurd zijn kan uw behandelaar adviseren EMDR te gaan doen. De afkorting staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dat is een ingewikkeld woord voor een relatief eenvoudige methode, waarbij oogbewegingen, dan wel piepjes in uw oren via een koptelefoon, worden gecombineerd met nieuwe gedachten over de traumatische gebeurtenis.

Op de website voor EMDR wordt meer uitgelegd, zie hier.

Beeldende therapie

Voor sommige mensen is beeldende, of creatieve therapie zinvol. Als kleine instelling hebben we nog niet de mogelijkheid tot het bieden van beeldende therapie. Wel kunnen we u de inzet van een vrijgevestigde beeldend therapeute bespreken.

Medicatie

Binnen GGZ Veenendaal wordt geen medicatie voorgeschreven. Wel kunnen we contact hebben met uw huisarts, die medicatie kan voorschrijven. In complexe situaties kunnen we u doorverwijzen naar een psychiater die in een andere instelling werkt. Vaak betekent dit dat de behandeling binnen GGZ Veenendaal moet stoppen en elders wordt overgenomen.

Psychotherapie

Een bijzondere vorm van gesprekstherapie is psychotherapie. Er zijn veel verschillende vormen van psychotherapie, maar in veel vormen wordt meer dan in korter durende behandeling aandacht besteed aan het ontstaan van bepaalde patronen in uw leven. Patronen in uw denken, maar ook in uw gedrag. Afhankelijk van de aard van uw problematiek, maar soms ook van de werkwijze van de psychotherapeut wordt er doel- of klachtgericht, of meer procesgericht gewerkt. Dat betekent dat de ene therapeut meer uitlegt, vertelt en opdrachten geeft, maar de andere therapeut meer luistert, het wat meer aan u laat en u steunt in zelf uw eigen oplossing vinden en uitvoeren. Soms loopt dat ook door elkaar. U heeft er recht op te weten waarom uw behandelaar kiest voor een bepaalde aanpak. Probeer er naar te vragen als u er vragen over heeft.

Psychotherapie kan individueel, in een één-op-één gesprek, maar het kan ook in groepen. We komen dan op een ander punt, namelijk zorgvolume. Hoe veel behandeling, in combinatie met wat, is het meest geschikt? Hieronder staan de meest voorkomende situaties toegelicht.

Hierbij komt u één keer per week, of soms één keer per 2 of 4 weken, naar de behandelaar toe. De meeste gesprekken duren 30 tot 50 minuten en na afloop gaat u weer naar huis. U denkt thuis na over de therapie of oefent. Sommige mensen gebruiken ook medicijnen ter ondersteuning.

Een combinatie van ambulante, individuele gesprekken, met een aanvullende therapie vorm of training. Dat kan beeldende therapie zijn, maar bijvoorbeeld ook sociale vaardigheidstraining. De mensen die bij uw behandeling betrokken zijn overleggen met elkaar over wat ze zien en wat verstandig is.

In deeltijdbehandeling bent u enkele dagen per week bezig met therapie. Na de therapie gaat u weer naar huis en u slaapt thuis. Deze vorm is meestal geschikt voor wat ingewikkeldere problematiek en gebeurt altijd in groepen.

Ook wel klinische behandeling. U verblijft in een instelling en gaat meestal de weekenden naar huis. Behalve wanneer u op een crisisafdeling komt, als de nood hoog is en de behandelaars kunnen beslissen dat thuis zijn niet haalbaar of verstandig is.
Op behandelafdelingen is het programma overdag vergelijkbaar met deeltijdbehandeling. Een combinatie van praten en dingen doen. Het precieze aanbod en de manier van aanpak is per instelling verschillend.

 

 Binnen GGZ Veenendaal bieden we ambulante gesprekken aan. Als deeltijd- of opname nodig is verwijzen wij naar collega instellingen (zie ook hier)

Zorgpaden

Onze aanpak hebben we beschreven in zogenaamde zorgprogramma's en zorgpaden. Dat zijn beschrijvingen van het zorgproces: wat doen we bij welke problematiek? Op deze manier maken we inzichtelijk welke keuzes we, met u, maken en waarop we dat baseren. Klik op de de knop hieronder voor meer informatie.
Dit deel van de website ziet er ietsje anders uit.