Hoe kunnen we helpen?

Afronding van de behandeling

< Alle onderwerpen

De afronding binnen de behandeling kan op verschillende manieren. Meestal stopt de behandeling na het vooraf (ongeveer)  afgesproken aantal gesprekken.
In dit eindgesprek kijken we met u terug naar de behandeling, zo mogelijk ook aan de hand van de vragenlijsten die u  daarover heeft ingevuld (ROM meting). We evalueren of de bij de start gemaakt behandeldoelen in het behandelplan zijn behaald en  bespreken met u of er nog andere behandeling nodig is.

Bij behandelingen binnen de SGGZ, maar regelmatig ook binnen de GBGGZ maken we met u een zogenaamd terugval (preventie)plan. Tekenen waaraan u terugval kunt herkennen en wat u in behandeling geleerd heeft om daarmee te doen.

De behandelaar bespreekt zo nodig de inhoud van de eventuele brief die aan de verwijzer/huisarts wordt verstuurd.

Administratieve afsluiting

Vervolgens wordt in uw dossier gecontroleerd of het voldoet aan de eisen die gesteld worden voor facturatie. Dan wordt vanuit het dossier een bericht gestuurd naar de dienst die de financiële afhandeling tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars regelt (VECOZO). Na verloop van enige tijd wordt het geld naar ons overgemaakt. De zorgverzekeraar houdt de kosten bij in verband met uw eigen risico.

Inhoudsopgave