Hoe kunnen we helpen?

Behandelplan

< Alle onderwerpen

Volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) is elke zorgverlener verplicht met de cliënt een plan van aanpak op te stellen en daar gezamenlijk overeenstemming over te bereiken. Dat kan, maar hoeft niet per sé, ondertekend te worden. Binnen GGZ Veenendaal gebruiken we een relatief eenvoudig document waar in we opschrijven:

* wie is de cliënt en wat is de problematie? Dit baseren we op het zogenaamde KOP model (klik)
* wat zijn de belangrijkste behandeldoelen?
* wat is de diagnostische categorie waarbinnen behandeld wordt?
* binnen welk zorgprogramma wordt behandeld?
* hoe vaak zijn de gesprekken, hoe lang duren ze en wat is de verwachte frequentie?
* wie is de hoofdbehandelaar?

Dit document, printen we uit en zetten we na ondertekening in het electronisch patiënten dossier (EPD).
Als u dat wilt krijgt u zelf het papieren exemplaar mee. Zo niet vernietigen we het. We kunnen het behandelplan ook zichtbaar maken in het patiënten portaal.

Inhoudsopgave