Hoe kunnen we helpen?

Elektronische ondertekening

< Alle onderwerpen

Tijdens de start van de behandeling zullen we u vragen met een aantal zaken akkoord te gaan. De belangrijkste onderdelen zijn:

  • het zorgvoorwaardenformulier (algemene aspecten)
  • het behandelplan (uw persoonlijke doelen en het plan van aanpak)

Beiden zijn noodzakelijk om de behandeling administratief en inhoudelijk goed te laten verlopen.

Als het niet lukt het behandelplan in het patiëntenportaal te ondertekenen, kan uw behandelaar u daarbij helpen of kan de secretaresse het aan u uitleggen.

Inhoudsopgave