Hoe kunnen we helpen?

Informatie opvragen

< Alle onderwerpen

Wanneer u eerder in behandeling bent geweest, of we van u horen dat de huisarts extra informatie over u heeft, kunnen we u een formulier laten ondertekenen waarmee we informatie mogen opvragen. Meestal gaat dat over eerdere behandelingen elders. Het is aan u om te bepalen welke informatie zinvol kan zijn. Wanneer u eerder bij een collega binnen GGZ Veenendaal in behandeling bent geweest gaan wij er van uit dat we met deze collega mogen overleggen. We zullen dit wel aan u vragen.
Wij zijn terughoudend in het bespreken van uw situatie met collega’s aan de telefoon. Als het enigszins kan doen wij dit per brief, die u eerst zelf kunt lezen. We mailen alleen binnen een beveiligde mailomgeving, die ZorgMail heet.

In noodsituaties, zoals bij ernstige suïcidaliteit of als iemand in de war is, zullen we eerst handelen en u dit later uitleggen. Dit is ook in de wet zo geregeld. Toestemming in die situaties is op dat moment niet noodzakelijk.

In uitzonderingen kunnen we informatie verstrekken zonder schriftelijke toestemming, zoals bij overleg met een huisarts, alleen wanneer helder is dat dit met toestemming en in belang van de cliënt is.
We zijn zeer terughoudend in het geven van informatie aan niet-behandelaars omdat we niet kunnen beoordelen hoe deze niet-deskundigen onze informatie interpreteren
we geven géén informatie wanneer die wordt gebruikt in een juridische procedure
We bespreken het concept, als de cliënt niet akkoord is versturen we niets tenzij het om voor ons acceptabele aanpassingen gaat.

Het is goed te beseffen dat wij géén onafhankelijke beoordelaar zijn. We kiezen uw kant. We zijn daarom bijvoorbeeld in rechtszaken gemakkelijk te diskwalificeren. Onze mening is dus terecht niet zo belangrijk, wanneer er een professionele inschatting nodig is, dient dit door een niet-behandelaar te gebeuren. Onhandig, maar wel zuiver.

Waarom doen jullie ‘zo moeilijk’?

Naast het feit dat er wettelijke regels zijn waar we ons aan moeten houden is het goed te benadrukken hoe belangrijk uw medische gegevens zijn. Er zijn allerlei partijen die interesse hebben in uw gegevens, om er zelf voordeel uit te halen. Dat kunnen bedrijven zijn, die u lastig vallen met reclame, maar ook bijvoorbeeld verzekeraars of werkgevers. Die kunnen misbruik maken van uw gegevens, of bv premies verhogen wanneer ze uw gegevens in handen hebben. Datalekken, medische dossier op straat, gestolen laptops of verloren USB sticks, het is bijna aan de orde van de dag. We moeten dat met elkaar voorkomen, zodat er geen medische gegevens bij mensen terecht komen die er geen recht op hebben en er voor u nadelige dingen mee kunnen doen.

Een praktijk voorbeeld (van een van onze behandelaars)

Er belt een man op die zich ‘de huisarts van mevrouw X’ noemt. Hij wil graag wat meer informatie over de diagnose en behandeling van mevrouw X. Hij vertelt ook dat hij zich wat zorgen maakt over hoe mevrouw X met de kinderen omgaat. De behandelaar vertrouwt het niet en vraag nogmaals naar de naam van deze huisarts. Die blijkt overeen te komen met de naam in het dossier. Maar toch lijkt er iets mis. De behandelaar stelt voor deze ‘huisarts’ terug te bellen via het praktijk telefoonnummer. De man gaat ingewikkeld doen en hangt op. In gesprek met mevrouw X lijkt het de ex van mevrouw geweest te zijn die op deze manier informatie wilde ontfutselen om tegen haar te gebruiken in een rechtszaak om de voogdij en alimentatie.

Meer informatie

autoriteit persoonsgegevens

meldloket

overheid

wet bescherming persoonsgegevens

Inhoudsopgave