Niet verschijnen / No show

< Alle onderwerpen

Op tijd afzeggen

We hebben ook binnen GGZ Veenendaal een regeling rondom het op tijd afzeggen van een afspraak. We krijgen van verzekeraars alleen geld wanneer we mensen ook daadwerkelijk zien (of administratie doen). Wanneer u op het laatste moment de afspraak afzegt, of helemaal niet afzegt, krijgen we dus niets. En onze kosten voor personeel, gebouw, ICT enzovoorts lopen wel door. Dat is in één enkel geval niet zo erg, maar wanneer meerdere mensen niet komen, wordt het financieel lastig. We kunnen u dan een rekening sturen. Dit tarief is vrij, wij hanteren een bedrag van 49,75 euro.

In het document over behandeling binnen GGZ Veenendaal, wat u ontvangt per mail of kunt inzien in uw patiëntenportaal, staat dit verder omschreven.

Inhoudsopgave