Hoe kunnen we helpen?

ROM

< Alle onderwerpen

Routine outcome monitoring (ROM)

ROM staat voor een proces waarin globaal gemeten wordt wat de effecten van een behandeling zijn. Leidend hierin zijn twee indicatoren: klachten/kwaliteit van leven en de waardering van de behandeling. Hiertoe gebruiken we de vragenlijst SQ48 voor klachten en de CQi om de waardering van de behandeling te meten. De SQ48 nemen we zo nodig meerdere keren af, maar tenminste bij het begin en bij het einde van de behandeling. De CQi aan het einde. De resultaten worden met u besproken.

Deze vragenlijsten worden via internet aangeboden.

Inhoudsopgave