Hoe kunnen we helpen?

Uw dossier

< Alle onderwerpen

Het dossier staat in elektronische vorm op een server (computer) elders in het land. Dit is een elektronisch patiënten dossier of EPD. We gebruiken het EPD genaamd CIS, van het bedrijf Zorg Service Groep.

Aantekeningen

Uw behandelaar houdt aantekeningen bij in het electronisch dossier. Deze heten ook wel journaal of decursus. Meestal zijn  de aantekeningen bedoeld aan geheugensteuntje voor de behandelaar. U kunt deze aantekeningen en de rest van het dossier ook zelf inzien. Dat gebeurt samen met de behandelaar.
In het dossier zit ook nog het behandelplan, waarin de doelen en methode van aanpak verder staan beschreven. De rest van het dossier bestaat uit brieven, verwijsbrief, documenten of andere overzichten die tijdens deze behandeling of eerdere behandelingen zijn gemaakt. Als u dat wilt kunt u een kopie van uw dossier krijgen,
tegen administratiekosten. Bespreek dit met de behandelaar.

Het kan voor u zelf handig of prettig zijn zelf aantekeningen te maken van de gesprekken, of geluidsopnames als dat u helpt. Bespreek het maken van geluidsopnames of video met uw behandelaar. In sommige behandelingen, bijvoorbeeld bij exposure behandeling bij PTSS, kunnen we u zelf vragen geluidsopnames te maken en die thuis regelmatig te beluisteren.

Andere mensen hebben in principe geen toegang tot uw dossier. Er zijn enkele uitzonderingen, met name:
* het vermoeden van kindermishandeling zie hier
* controle van de zorgverlener door de verzekeraar of de inspectie zie hier
* inzage door familie na overlijden, bij zwaarwegend belang en veronderstelde toestemming zie hier

Onze geheimhoudingsplicht is een belangrijke basis voor vertrouwen tijdens de behandeling. Over met name het recht van de zorgverzekeraar tot inzage is veel te zeggen. Mocht dit ooit op u van toepassing zijn, zullen zowel wij als met name uw zorgverzekeraar u daar uitleg over geven. zie hier

U heeft het recht uw medisch dossier te laten vernietigen. Wij hebben daarvoor een formulier. Dit kunt u met uw behandelaar bespreken. We zijn verplicht een dossier tenminste 15 jaar te bewaren. zie hier

Inhoudsopgave