Hoe kunnen we helpen?

Crisis

< Alle onderwerpen

Crisissituaties

Een crisis is een situatie waarin u zelf, of de mensen om u heen, verwachten dat de situatie op korte termijn zo ernstig zal worden dat er meteen iets moet veranderen. Of het is al zo ernstig op dit moment.

Binnen kantooruren kunt u contact opnemen met uw behandelaar, of diens vervanger, binnen GGZ Veenendaal. Het kan echter zijn dat we daarna alsnog de huisarts inschakelen om te vragen de crisisdienst van Pro Persona mee te laten kijken. Of we overleggen zelf met hen. U kunt niet rechtstreeks met de crisisdienst bellen.

Buiten kantooruren kunt u terecht bij de huisarts, of diens waarnemer. Zoals de huisartsenpost van ziekenhuis de Gelderse Vallei: 0318 200 800.

In levensbedreigende situaties belt u 112

Inhoudsopgave