Hoe kunnen we helpen?

Evaluatie kwaliteit

< Alle onderwerpen

We leren van de resultaten

We hebben op veel gebieden een controle- en beoordelingsstructuur opgenomen in onze werkwijze. We stellen doelen, meten en passen aan. Dat geldt voor management processen, maar ook voor de zorginhoud. We gebruiken de formele en informele feedback van cliënten om onze behandelingen te evalueren. Dat doen we door aan mensen te vragen wat er goed en minder goed ging, maar ook door ze tenminste twee vragenlijsten te laten invullen: een klachtenlijst (hoe gaat het nu met u) en een kwaliteit van behandeling vragenlijst. Op grond van de uitkomsten stellen we onze behandelingen en de keuzes daarin bij. Daarnaast vragen we behandelaren halfjaarlijks de kwaliteit te beoordelen en het bestuur gebruikt deze feedback om bij te sturen.

Inhoudsopgave