Hoe kunnen we helpen?

Geheimhouding

< Alle onderwerpen

Al onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Dit kan globaal in twee vormen geregeld zijn:

  • de werknemer is BIG geregistreerd, of SKJ geregistreerd, of werkt onder regiebehandelaarschap of werkbegeleiding
  • of heeft een specifieke afspraak in diens contract over geheimhouding

Dit betekent concreet dat niemand binnen GGZ Veenendaal aan anderen dan bij de behandeling betrokkenen mag laten lezen of vertellen over u.

Er zijn vanuit de wetgeving echter enkele uitzonderingen. Die komen niet vaak voor, maar het is wel van belang dat u dit weet. Wanneer we denken dat u zelf of iemand anders in gevaar is, kunnen we zonder uw toestemming contact opnemen met anderen. Met een huisarts, met de crisisdienst, of met uw contactpersoon. Om te voorkomen dat er nare dingen gebeuren. 

In een enkel geval worden we door Veilig Thuis gesommeerd gegevens aan te leveren over een ouder die in behandeling is. We zijn verplicht daarop te reageren, wanneer Veilig Thuis veronderstelt dat de gezondheid van een kind of partner ernstig in gevaar is. 

Ook is GGZ Veenendaal aangesloten bij de verwijsindex. Met dit systeem worden jongeren met wie het niet goed gaat gevolgd (http://www.verwijsindexgelderland.nl/). Dat maakt het mogelijk om hulpverleners met elkaar te laten nadenken over wat verstandig is om te doen. 

Een andere uitzondering is het recht wat de NZa, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd én de zorgverzekeraars hebben, om zonder uw toestemming in uw medisch dossier te kijken. Dat mogen zij doen om ons te controleren. Er is van alles over te zeggen, maar we hebben daarin, net als alle andere hulpverleners overigens, geen keuze. 

Inhoudsopgave