Hoe kunnen we helpen?

Geluids- en video-opnames

< Alle onderwerpen

Uw therapie opnemen

Als u dat wilt staat het u vrij de therapiegesprekken op te nemen op audio (geluid) of video (beeld). Bijvoorbeeld om de gesprekken thuis nog eens terug te luisteren of kijken. Uw behandelaar heeft echter het recht niet gefilmd te willen worden, dus bij video kunt u dan opnames maken van u zelf.

We kunnen u ook vragen om voor onze doeleinde de gesprekken op te nemen. Dat kan zijn voor onderling overleg, voor studie, of voor een presentatie elders. We hebben daarvoor strikte voorwaarden geformuleerd, die we u zullen voorleggen mocht de behandelaar dit aan u vragen. Het staat u volledig vrij hier wel of niet mee akkoord te gaan, eventuele bezwaren hebben geen effect op uw behandeling. Wellicht kan uw behandelaar u overtuigen dat meewerken ook voor uw behandeling positieve effecten kan hebben.  Ook dan bent u niets verplicht.

Inhoudsopgave