Hoe kunnen we helpen?

Mate van complexiteit

< Alle onderwerpen

We proberen zo veel mogelijk mensen binnen de korter durende zorg (GBGGZ) te behandelen  het kan echter zo zijn dat mensen al heel lang in hun leven tegen dezelfde soorten problemen  aanlopen (patronen). Of dat korter durende behandeling onvoldoende werkzaam is en al één of  meerdere keren geprobeerd is. Er spelen meerdere soorten problemen door elkaar heen of is er meer deskundigheid nodig om goed te behandelen. Soms zijn mensen dan kwetsbaar of leven op een wankel evenwicht. Ze zorgen niet goed voor zichzelf en lopen een risico op verslechtering.

In die gevallen kunnen we besluiten, met de huisarts, u te behandelen binnen de SGGZ. Daar is, mede afhankelijk van de verzekering die u heeft, ruimte voor intensievere behandelingen.

Bij een accuut hoog risico op zelfmoord, extreme verwarring (psychose) of op geweld kunnen we  mensen niet behandelen binnen GGZ Veenendaal. Dan verwijzen we iemand door.

Inhoudsopgave