Hoe kunnen we helpen?

Naasten

< Alle onderwerpen

Samenwerking met de omgeving van de cliënt zien we als wezenlijk punt van aandacht. Zeker bij ingewikkeldere problematiek.
Er worden vier rollen onderscheiden die van belang zijn in de samenwerking met de omgeving.

  1. bron van informatie: diagnostiek en monitoring
  2. begeleider in het uitvoeren van het behandelplan
  3. mantelzorger voor zorg en praktische en emotionele ondersteuning
  4. zorgvrager wanneer sprake is van overbelasting

bron: GENERIEKE MODULE Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek We werken dit als volgt uit binnen GGZ Veenendaal

bron van informatie

Waar mogelijk wordt een naaste in de diagnstische fase meegevraagd voor een gesprek. Binnen de korter durende behandelingen (GBGGZ) is dit soms minder noodzakelijk.
In met name in de diagnostiek fase en de totstandkoming van het behandelplan kunnen naasten worden betrokken.

begeleider in het uitvoeren van het behandelplan

Vaak is het helpend aan een betrokkene te vragen welke rol hij of zij kan spelen in de uitvoering van stappen in de behandeling. Dit verschilt natuurlijk per probleem, maar te denken valt aan samen een werkboek doornemen, oefenen met angst. Samen wandelen en naar buiten gaan om weer in beweging te komen, of herkennen van patronen en neigingen.
Deze rol wordt waar mogelijk opgenomen in het behandelplan.

mantelzorger voor zorg en praktische en emotionele ondersteuning

Mensen met psychische problemen zijn soms minder goed in staat voor zichzelf of voor hun omgeving te zorgen. Maar het hebben van emotionele problemen is ook een enorme last en betrokken steun uit de omgeving maakt het wat beter hanteerbaar. Een doel van therapie is vaak juist ook om de verbindingen met de steunende mensen uit de omgeving weer te gaan gebruiken. Of nieuwe contacten te leggen.

zorgvrager wanneer sprake is van overbelasting

Naasten hebben het soms enorm zwaar en doen er alles aan om beschikbaar te blijven. Of het gezin draaiende te houden. Dit leidt regelmatig tot overbelasting van mantelzorgers en betrokkenen, waardoor die zelf lichamelijke of psychische problemen ontwikkelen. Wij proberen dit via de cliënt of waar mogelijk de naaste zelf in de gaten te blijven houden en waar nodig advies te geven.

Inhoudsopgave