Hoe kunnen we helpen?

Rollen

< Alle onderwerpen

Rollen in het behandelbeleid

In de behandeling kunnen verschillende behandelaren betrokken zijn, waarbij onderling afspraken gelden over verantwoordelijkheid en regievoering. Hieronder staan de belangrijke rollen wat verder beschreven.

Regiebehandelaar

De regiebehandelaar is diegene die voor de behandeling verantwoordelijk is. Ze bedenkt wat er moet gebeuren, aan de hand van de diagnose. Die diagnose, of bijvoorbeeld het intakegesprek, hoeven niet door de regiebehandelaar gedaan te worden. Soms is de regiebehandelaar vooral aan de zijlijn betrokken.

Uitvoerend behandelaar

De uitvoerend behandelaar doet een deel van de behandeling. Dat kan de diagnostiek zijn, of de gesprekken met familie, of soms ook het grootste deel van de gesprekken. Deze uitvoerend behandelaar legt verantwoording af in het multidisciplinair behandeloverleg MDO, waar de regiebehandelaar en andere collega’s aanwezig zijn.

Manager Behandelbeleid

Verantwoordelijk voor het grote lijnen binnen GGZ Veenendaal. Bemoeit zich niet met de behandeling door anderen, maar zet de lijnen uit waarbinnen de behandelingen plaats moeten vinden. Lid van het bestuur van GGZ Veenendaal.

Specialisten

Behandelaar die voldoen aan de artikel 13 BIG registratie zijn er aan gehouden zaken waar zij inhoudelijk niet achter kunnen staan aan de kaak te stellen. Binnen GGZ Veenendaal zijn dat de klinisch psychologen. Een erkende instelling moet psychiaters of klinisch psychologen in dienst hebben.

Directeur 

Bestuurder en mede verantwoordelijk voor het totale beleid, in grote lijnen.

Er is in essentie een getrapte verantwoordelijkheid:

  • diegene die behandelt is verantwoordelijk voor wat hij doet (en of hij de behandeling kan en mag uitvoeren)
  • is die persoon niet BIG geregistreerd, dan is de regiebehandelaar die meebehandelt  ook verantwoordelijk
  • de klinisch psycholoog neemt de eindbeslissing in het behandeloverleg, wanneer er geen overeenstemming is
Inhoudsopgave