Hoe kunnen we helpen?

Zorgvolume

< Alle onderwerpen

De hoeveelheid zorg die nodig is (zorgvolume) is afhankelijk van verschillende zaken:

  • hoe ernstig is de problematiek
  • wat zijn de mogelijkheden van de cliënt
  • welke methodiek past het beste bij de problematiek
  • welke zorgaanbieders zitten in de buurt
  • wat zijn de wensen van de cliënt en diens omgeving

In de meeste situaties is ambulante therapie (gesprekken) voldoende. Bij complexere problematiek is het soms wenselijk meer behandeling in te zetten (bv groepsbehandeling, ondersteunende
therapieën). Bij jong volwassenen is groepsbehandeling vaak verstandig en soms mogelijk, als ze bijvoorbeeld nog geen vaste baan hebben.

Verschillen in zorgvolume        

  • ambulante behandeling: een gesprek per 1 à 2 weken
  • deeltijdbehandeling van dagdeel tot 5 volle dagen, zonder te verblijven in de instelling
  • klinische behandeling opname, 5 volle dagen én nachten in de instelling, vaak weekenden thuis

Binnen GGZ Veenendaal bieden we alleen ambulante therapie.
Er worden ook andere of flexibele constructies ingezet in de GGZ.

Inhoudsopgave