Hoe kunnen we helpen?

Gecontracteerde zorg

< Alle onderwerpen

Contracten met verzekeraars

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Dat doen we bewust, omdat we willen dat de zorg voor iedereen beschikbaar blijft. Er zijn ook psychologen die hulp aanbieden zonder een contract te hebben, zogenaamde ongecontracteerde zorg. Ongecontracteerde zorg is aan minder regels gebonden, waarvan de belangrijkste is dat er geen plafond is. Zij mogen dus net zo veel mensen behandelen als zich aanmelden. Nadeel is dat die mensen een aanzienlijk deel van de behandeling zelf moeten betalen, in de meeste gevallen.

Wij zijn geen voorstander van ongecontracteerde zorg, omdat de overheid dan weinig mogelijkheden heeft de totale kosten van de gezondheidszorg te begrenzen. Dat gaat dus ten koste van andere gebieden in de gezondheidszorg, zoals de zorg voor ouderen of gehandicapten.

Inhoudsopgave