Hoe kunnen we helpen?

Kosten en vergoedingen

< Alle onderwerpen

Kosten van behandeling

Wanneer u verwezen wordt naar GGZ Veenendaal gaan wij na of de problematiek waarvoor u behandeld wilt worden vergoed wordt vanuit het basispakket. Dat is bijna altijd zo, maar er zijn vier belangrijke uitzonderingen:

  • primaire verslavingsproblematiek
  • ernstige eetstoornissen
  • relatietherapie
  • psychotische problematiek

De meeste van de andere soorten problemen worden standaard vergoed vanuit uw ziektekostenverzekering (bij volwassenen), of door de gemeente (kinderen en jongeren). Of u een aanvullend pakket heeft is daarop niet van invloed. De zogenaamde onverzekerde zorg (klik) is hier een uitzondering op.

Wel is het belangrijk te weten dat ook onze zorg een beroep doet op uw eigen risico. Ook al komt nu niet bij ons in behandeling gaat er tijd op aan de voorbereiding, de intake en de administratieve lasten.

Uw eigen bijdrage is dus nooit meer dan uw eigen risico.

Aanvullend: soorten wetten en financiering

We hebben binnen de zorg te maken met vier soorten wetgeving rondom de bekostiging van de zorg:

  1. Zvw: zorgverzekeringswet. Hier vallen onze behandelingen onder. Maar ook de meeste behandelingen in het ziekenhuis en de andere op genezing gerichte behandelingen.
  2. WMO: wet maatschappelijke ondersteuning, Tijdelijke ondersteuning, in de vorm van hulpmiddelen of begeleiding. WMO Veenendaal
  3. WLZ: wet langdurige zorg. Voor mensen die de hele dag zorg of toezicht nodig hebben, zoals bij ernstige verstandelijke beperkingen of dementie.
  4. Jeugdwet. Van toepassing bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. In onze regio onder andere geregeld door Foodvalley (klik hier).
Inhoudsopgave