Hoe kunnen we helpen?

Crisisdienst

< Alle onderwerpen

Crisisdienst / Intensieve thuis behandeling IHT

Een aantal jaar geleden is de functie van de crisisdienst uitgebreid tot zorg die er naar streeft mensen zo lang als mogelijk in hun thuissituatie te houden. Medewerkers van dit IHT team bezoeken soms dagelijks cliënten die eerder zouden worden opgenomen, maar nu met maximale ondersteuning thuis kunnen blijven. Omdat we weten dat opname in een psychiatrische ziekenhuis, zeker een gesloten afdeling, alleen verstandig is als het echt niet anders kan.

De crisisdienst  bestaat nog steeds. Dit is een gespecialiseerd team van sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, artsen en psychiaters, die naar mensen toe gaan wanneer iemand erg in de war is, of bijvoorbeeld bang is zelfmoord te zullen plegen. Het is ook mogelijk dat mensen worden uitgenodigd in het gebouw van de crisisdienst, in Ede.

In noodgevallen en buiten kantooruren maakt GGZ Veenendaal gebruik van deze dienst, die wordt geleverd door Pro Persona Ede. Zij bepalen het korte termijn beleid, waar mogelijk in overleg met ons.

Inhoudsopgave