Hoe kunnen we helpen?

Handicapmodel

< Alle onderwerpen

Handicapmodel / chronische zorg

De term handicapmodel staat voor de behandelingen waarin de focus niet langer ligt op het bewerkstelligen van verandering, maar het vooral gaat over het voorkomen van achteruitgang of crises. Het gaat dan in de meeste situaties over mensen met een ernstige psychiatrische stoornis, waarbij eerder veranderingsgerichte behandeling is geprobeerd en we samen hebben geconcludeerd dat ‘beter’ vooral gaat over op een andere manier met je kwetsbaarheid of beperkingen om te gaan. Te denken valt aan psychotische problemen (zoals schizofrenie), persoonlijkheidsstoornissen, maar ook ernstige depressie, angst, of eetproblemen. Sommige mensen komen er nooit vanaf, maar behandeling kan wel degelijk goed werk verrichten om de kwaliteit van leven verder te verhogen. Verbetering binnen de marges van je kwetsbaarheid.

We hanteren binnen GGZ Veenendaal een grens van maximaal 2 jaar behandeling SGGZ, die we in uitzonderingsgevallen met 1 jaar verlengen. Na deze 2/3 jaar kan gekozen worden voor verwijzing naar een andere zorgaanbieder, als we denken dat nog voldoende verbetering mogelijk is, dan wel verwijzing naar een ander circuit.

Inhoudsopgave