Hoe kunnen we helpen?

Instanties

< Alle onderwerpen

Jeugdhulp instanties regio Foodvalley

De zorg (preventie, onderzoek, bescherming, begeleiding, behandeling) in Veenendaal en omstreken
is verdeeld over een aantal belangrijke organisaties. We vatten die hier kort samen.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Bieden ondersteuning, training, onderzoek en behandeling van kinderen en meer informatie
jeugdigen. Hebben daarnaast een preventie-funktie.

SAVE team

Buurtgerichte funktie vanuit Samen Veilig, met als doel te onderzoek of sprake is meer informatie
van kindermishandeling of ander geweld van ouders, ouderen, of door het kind.

Veilig Thuis / Samen Veilig

Informatie, coördinatie en melding van geweld, zowel tegen kinderen als tegen meer informatie
partners. protocol

Youké

Organisatie die steun en hulp biedt aan kwetsbare kinderen en jongeren, waaronder meer informatie
crisisopvang en gezinsbegeleiding.

Foodvalley

Regionale organisatie van waaruit de jeugdhulp wordt georganiseerd, namens meer informatie
betrokken gemeenten.

Karakter (Ede)

Grote kinder- en jeugd psychiatrie organisatie, die behandeling, onderzoek en
trainingen bieden voor ernstigere psychische problematiek. meer informatie
Wij verwijzen vaak naar Karakter wanneer intensievere behandeling nodig is dan wij
kunnen bieden.

Enkele landelijke organisaties

Kindertelefoon
Voor kinderen en jongeren. Informatie, hulp, (anonieme) melding. kindertelefoon

AKJ
Advies en klachtenbureau jeugdhulp; meldpunt voor klachten AKJ meer

Jeugdzorg Nederland
Organisatie van jeugdzorgaanbieders Jeugdzorg

Inspectie Jeugdzorg
Kwaliteitsbewaking jeugdhulpverlening Inspectie

Actuele informatie over ontwikkelingen in jeugdhulp informatie
Nederlands Jeugdinstituut
Kennis en netwerk organisatie jeugdhulp Nji

Overzicht van de complexiteit van instanties waar gezinnen mee te maken kunnen krijgen:
(klik voor vergroting)

Inhoudsopgave