Hoe kunnen we helpen?

Mishandeling en geweld

< Alle onderwerpen

We zijn geheimhouding verplicht. Bijna alles wat u in therapie vertelt blijft tussen ons. Er zijn echter uitzonderingen, zoals voortdurend geweld tegen andere personen (zowel kinderen als volwassenen), of wanneer u dreigt uzelf of anderen iets aan te doen. We kunnen dan anoniem melden, aan Veilig Thuis, of onze melding met u bespreken. Wanneer het geweld niet stopt zullen we de behandeling afbreken en indien mogelijk met u bespreken waar u beter op uw plek bent dan. Bijvoorbeeld in de forensische zorg.

We zijn hierbij gehouden aan de zogenaamde meldcode, waarin de afweging voor melding staat beschreven.

Bij dreigende zelfmoord is iedere Nederlander volgens de wet verplicht er alles aan te doen om te proberen iemand tegen te houden. Vanzelfsprekend bespreken we alle mogelijke stappen met u, maar in het uiterste geval kunnen we tegen uw wil in melding maken bij de crisisdienst of de politie. Zoiets heeft grote gevolgen voor de behandelrelatie, maar komt heel af en toe voor.

Inhoudsopgave