Hoe kunnen we helpen?

Onverzekerde zorg

< Alle onderwerpen

Sommige behandelingen worden niet vergoed. Sommige problematiek is niet verzekerd uit het basispakket. Dat heet onverzekerde zorg. GGZ Veenendaal biedt geen onverzekerde zorg, dus wij bieden geen:

  • partner/relatietherapie
  • trainingen, zoals assertiviteitstraining
  • counseling of coaching
  • advieswerk
  • cursussen en onderwijsactiviteiten

Deze werkzaamheden kunnen op aanvraag wellicht wel aangeboden worden door medewerkers van GGZ Veenendaal.

Wat wel vergoed wordt

De zorgverzekeraars hebben lijsten opgesteld van vergoede behandelingen. Deze vergoedingen zijn gebaseerd op wat Zorginstituut Nederland formuleert. De Hoge Raad heeft zich daarover als volgt uitgesproken na een rechtszaak hierover:

De HR oordeelt dat onder de ‘stand van de wetenschap en praktijk’ moet worden verstaan hetgeen door de betrokken beroepsgroep tot het (internationaal) aanvaarde arsenaal van medische onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden behoort. Daarbij zijn de stand van de medische wetenschap en de mate van acceptatie in de medische praktijk belangrijke graadmeters. In beginsel moet daarbij uitgegaan worden van de richtlijnen en standpunten van het Zorginstituut. Afwijking daarvan door de zorgverzekeraar dient deugdelijk gemotiveerd te worden. Dat geldt ook voor de rechter die tot een ander oordeel komt dan het Zorginstituut.

Als u zelf ideeën heeft over welke behandeling bij u past en die komt niet in de lijst voor, kunnen wij deze behandeling niet uitvoeren. Dat is onder andere bij psychoanalyse en hypnotherapie het geval – die worden niet vergoed en doen wij dus niet.

Inhoudsopgave