Hoe kunnen we helpen?

Overlegvormen

< Alle onderwerpen

MDO

Binnen de SGGZ en vaak ook in de GBGGZ hebben we overleggen over de voortgang van de behandeling. Dit doen we tezamen met twee of meer behandelaars. In dat overleg bepalen we hoe de behandeling verloopt, of de doelen behaald gaan worden en hoe het beter kan. In veel situaties overleggen we ook na de intake over de te nemen stappen en wie de behandeling het best kan uitvoeren.
We gebruiken waar mogelijk de resultaten van de ROM vragenlijsten om de voortgang te monitoren en beleid te bepalen. Bij de MDO’s binnen de SGGZ is altijd een klinisch psycholoog/psychotherapeut aanwezig.

Indien gewenst zullen we u vragen mee te denken over het MDO. We zullen de uitkomstem met u bespreken wanneer dit van invloed is op de behandeling en de keuzes daarin. Soms stellen we op basis van het MDO het behandelplan bij.

Intervisie en supervisie

We bespreken sommige mensen ook in andere verbanden, zoals onderling overleg (intervisie), of overleg in het kader van een opleidingstraject (supervisie). Dat kan binnen GGZ Veenendaal of daarbuiten plaatsvinden. In deze overlegvormen gaat het vaker over de behandelaar en de te volgen methodiek, dan over de cliënt zelf.

Werkoverleg

We hebben binnen GGZ Veenendaal maandelijks werkoverleg, waarbinnen we de organisatorische zaken bespreken en met elkaar werken aan verbetering van de kwaliteit van zorg en de klantvriendelijkheid.

Klinische lessen

Iedere behandelaar binnen GGZ Veenendaal geeft eens in de zoveel tijd een les over een onderwerp waar hij of zij veel verstand van heeft. Op deze manier houden we onze kennis actueel. Dat kan zijn omdat iemand een cursus gedaan heeft, een boek gelezen heeft, een methode heeft aangeleerd of gewoon geïnteresseerd is. Ook is dit de plek waarbinnen we landelijke ontwikkelingen vertalen naar beleid binnen GGZ Veenendaal.

Inhoudsopgave