Hoe kunnen we helpen?

WGBO

< Alle onderwerpen

Wet geneeskundige behandelovereenkomst WGBO

In deze wet liggen de afspraken vast over verslaglegging, behandelovereenkomst en andere rechten en plichten. De WGBO regelt ook bijvoorbeeld wilsbekwaamheid, uw recht op een second opinion en inzagerecht. Kijk voor meer informatie hieronder.

Meer informatie     

WGBO wettekst

informatie patiëntenfederatie

overheidsinformatie

informatie kaart

Inhoudsopgave