Hoe kunnen we helpen?

Zorgvraagzwaarte

< Alle onderwerpen

We hebben wat andere ideeën over zorgvraagzwaarte dan gebruikelijk is. We gebruiken het begrip om een inschatting te maken van wat er nodig is, vanuit het perspectief van de cliënt. Zorgvraagzwaarte is geen indicatie van de ernst van de achterliggende problematiek, maar een inschatting van wat er nodig is om als eerste aan de slag te gaan met datgene waar iemand voor hulp bij vraagt. Dus niet wat wij vinden vanuit een diagnose, maar wat u belemmert in uw dagelijks leven. Als voorbeeld: misschien heeft iemand wel autisme, of een dwangstoornis, maar wil hij of zij met een ander probleem met ons aan de slag. Bijvoorbeeld somberte. We kijken dan wat we als eerste kunnen gaan doen, het liefst binnen de GBGGZ, zodat iemand snel aan de slag kan.

Inhoudsopgave