Hoe kunnen we helpen?

Recht op informatie bij kinderen

< Alle onderwerpen

Kinderen en jongeren: Wie heeft recht op welke inspraak en informatie?

Voor de wet is het belangrijk wie het wettelijk gezag heeft over het kind. In de meeste situaties zijn dat de biologische ouders, maar soms zijn ook anderen betrokken. In onderstaand overzicht hebben we geprobeerd samen te vatten wie op welke manier betrokken kan zijn. Vanzelfsprekend geldt dit alleen wanneer een van deze partijen ook daadwerkelijk in beeld is.

Recht op inzage in het dossier

Wie hebben er recht om het dossier over het kind in te zien?
* het kind zelf als het ouder dan 16 jaar is, of ouder dan 12 jaar ter beoordeling van de behandelaar
* de ouder die het gezag heeft
* een voogd
* een mentor of curator (als een kind 18 jaar of ouder is)
Alle anderen hebben toestemming van de gezaghebbende (ouder/voogd) nodig én van het kind ouder dan 12 jaar.
Let op: als het kind ouder dan 16 jaar is heeft ook de ouder toestemming van het kind nodig. zie hier

Uitzondering

Er bestaat een uitzondering op bovenstaande. In een enkel geval mag de behandelaar het wettelijk bepaalde recht naast zich neer leggen, namelijk wanneer:
* die informatieverstrekking kennelijk strijdig is met de belangen van het kind; of
* het kind nadrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen informatieverstrekking aan een ouder. zie hier

In deze uitzonderlijke situaties zullen we met u in gesprek gaan over wat te doen en zullen we ons beleid toetsen bij een jurist of juridisch vertegenwoordiger van een beroepsvereniging.

Inhoudsopgave